Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Centrum Organizacji Pozarządowych ma nowego gospodarza.

Od 1 lutego Centrum Organizacji Pozarządowych ma nowego gospodarza. Zostały nim dwie organizacje – Stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASy oraz Stowarzyszenie Luxtorpeda.

Na zadanie pozyskano środki z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Gmina przeznaczyła na ten cel 69 tys złotych. Organizacje wniosą również swój wkład własny .

Zadanie polega na zróżnicowanym wsparciu członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz pozostałych aktywnych mieszkańców w realizacji różnego rodzaju inicjatyw lokalnych. Gospodarze planują działania w zakresie aktywizacji, integracji oraz promocji i rozwoju organizacji obywatelskich, w tym fundacji, stowarzyszeń. Operatorzy chcą swoje cele zrealizować poprzez doradztwo i spotkania integracyjne, mające na celu poprawę kompetencji i umiejętności działaczy społecznych. Wspierane będą również działania postawy obywatelskiej mieszkańców. W ramach zadania wdrażane będą równocześnie działania w zakresie rozwoju wolontariatu. Przy współpracy placówek edukacyjnych, instytucji publicznych i organizacji społecznych, poprzez aktywność młodych osób, zrzeszonych w szkolnych kołach wolontariatu. W ramach zadania, realizatorzy udostępnią również mieszkańcom gminy przestrzeń infrastrukturalną, organizacyjną i inicjatywną, dzięki której nastąpi wzrost
zaangażowania i realizacji efektywnych rozwiązań w obszarze rozwoju struktur wolontariatu, przyczyniających się do wzrostu aktywności dzieci i młodzieży szkolnej oraz sektora pozarządowego.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Previous post GUARDIANS TEAM na zgrupowaniu Polski – Polskiej Federacji Kickboxingu! (PFKB)
Next post Kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju