Czy możemy sobie na to pozwolić?

W 2023 roku nic nie wskazuje na to aby było taniej również dla samorządów w obszarze wydatków bieżących, w tym kosztów zakupu ciepła lub energii. W związku z panującą inflacją i wzrastającymi cenami energii, samorządy otrzymały w 2022 roku dodatkowe środki, które mogą zostać wykorzystane m.in. na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ze środków budżetu państwa dostała dodatkowo 5.792.005,57 zł.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


W związku z powyższym złożyłem wniosek do Burmistrza oraz projekt uchwały w tym zakresie do Rady Miejskiej o zwiększenie planowanych środków na działania w celu częściowego uniezależnienia się gminy od dostawców energii, przy okazji zminimalizowania ryzyka płacenia kar za niespełnienie limitów narzuconych przez ustawę. Warto w tym miejscu dodać, że obowiązek ustawowy stanowi, iż gmina musi ograniczyć w 2023 roku o 10 proc. zużycie energii w stosunku do wartości z 2022 r., a jeśli tego obowiązku nie wykona, ma podlegać karze finansowej.

Niestety większość radnych oraz sam Burmistrz na posiedzeniach komisji w październiku i listopadzie
2022 roku zdecydowanie odrzucili moje pomysły i skrytykowali działania w zakresie przyszłego oszczędzania energii w gminnych zasobach w zakresie złożonych propozycji. Jeden z radnych wręcz
cieszy się, że fotowoltaika w gminie (domniemanie na budynkach będących w zasobach gminy) nie
została jeszcze wykonana, a zielony ład jak twierdzi to jedna wielka mrzonka pomimo, iż jak sam
dodaje posiada własną instalację fotowoltaiczną. Hipokryzją wydawać się może fakt, iż znaczna część
gminnych radnych nie popiera moich wniosków o zwiększenie ilości nowych instalacji fotowoltaicznych, zakupu pomp ciepła i magazynów energii na własne potrzeby gminy, a jednocześnie systematycznie narzeka na zwiększające się koszty energii w gminnych zasobach.
Przykładem może być niedawno oddany do użytku leszczyński Zameczek, którego roczne utrzymanie
kosztuje mieszkańców ok. 500tyś zł rocznie, a większą część kosztów stanowi właśnie zakup energii
elektrycznej.

Bazując na ww. wyzwaniach i niepewnej przyszłości w zakresie rosnących cen energii i możliwości
częściowego minimalizowania w kolejnych latach wydatków gminy na zakup prądu i ciepła
postanowiłem przeprowadzić własną analizę potrzeb i zebrać potrzebne dane. Dzięki informacjom
pochodzącym w odpowiedzi na mój wniosek od kierowników i dyrektorów gminnych jednostek, w
tym m.in. z placówek oświatowych, Zarządu Dróg i Służb Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Ośrodka Kultury, możemy zaobserwować
jak rosną koszty prądu i ciepła.


Koszty ponoszone na energię cieplną i elektryczną w wybranych jednostkach i urzędzie gminy:

  • Rok 2019 – 4 621 837,46 zł
  • Rok 2020 (okres nasilonej pandemii oraz nauki i pracy zdalnej) – 4 269 178,08 zł
  • Rok 2021 – 5 487 699,21 zł
  • Rok 2022 (szacowane koszty w grudniu) – 8 022 045,57 zł.


Dane pokazują tendencję zwyżkową, a wzrost roczny z 2021 do 2022 o ponad 2,5 mln zł daje pod
rozwagę czy to nie jest ostatni moment aby inwestować w urządzenia i rozwiązania dające w kolejnych latach znaczne oszczędności w tym zakresie. Moim zdaniem, jeśli dzisiaj zbagatelizujemy ww. problem, to będziemy musieli ograniczyć inwestycje w kolejnych latach i wybierać takie zadania, które nie tyle są potrzebne mieszkańcom, ale będą dostępne dla samorządu, tj. nie będą generować dodatkowych kosztów utrzymania.
Należy również nadmienić, iż szacunkowe wyliczenia, aby wszystkie gminne placówki oświatowe tj. 8
przedszkoli i 13 szkół podstawowych zostały zabezpieczone w potrzebną im energię elektryczną poprzez nowe instalacje i urządzenia to koszt ok. 3 mln zł.

Należy więc zadać sobie pytanie czy to dobry czas na inwestowanie w uniezależnianie się od rosnących cen energii, a może nie patrząc w przyszłość możemy sobie pozwolić na zaniechania w tym zakresie?

Marcin Stempniak
radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Lyski Rock Festival III Previous post Będzie Lyski Rock Festival III. Znamy skład
Koncert kolędowy Next post Koncert kolędowy w Nędzy