miejski złobek w Rybniku

Żłobek zamknięty? Płacisz pełne czesne!

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobków skarżą się, że mimo faktu zamknięcia żłobków muszą płacić czesne za marzec.

Władze Rybnika zamknęły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym żłobki, już w połowie marca, jednak czesnego za ten miesiąc nie obniżyły. Rodzice ponoszą jego pełną wartość, czyli 400 zł w żłobku publicznym i ok 800-900 zł w prywatnych placówkach.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Rzecznik Urzędu Miasta, Agnieszka Skupień, tłumaczy, że miasto pobierało opłaty za żłobki w całości, ponieważ cały czas obowiązywała uchwała rady miasta nakładająca na rodziców obowiązek płatności za opiekę. Potrzebna jest więc zmiana uchwały, by można było w świetle prawa obniżyć czesne.

Jest już projekt uchwały

W najbliższy czwartek, 23.04., dyskutować nad tym będą radni. Jest projekt uchwały, na mocy którego rodzice otrzymają zwrot opłaty w części proporcjonalnej do liczby dni, w których żłobek nie świadczył usług.

Na temat całej sytuacji wypowiedział się prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

Chciałem wyjść na przeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do publicznych żłobków, którzy zgłaszali się do mnie z informacjami, że sytuacja rodzinna bardzo się pogarsza i odciążenie z tych opłat będzie dla nich sporym ułatwieniem.
Dlatego zgodnie z prowadzoną przez Miasto Rybnik polityką prorodzinną proponuję
zwrot opłat, proporcjonalnie do liczby dni, w których żłobek nie świadczył usług. Należności te będą odliczane od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc. Pozostałe opłaty mają zostać bez zmian. Mam nadzieję, że radni w najbliższy czwartek zagłosują za tą uchwałą.

Dzięki uchwale będzie można rozliczyć opłaty poniesione przez rodziców i pomniejszyć je o kwotę za czas nieobecności dzieci spowodowanej zamknięciem.

Jeżeli radni poprą uchwałę, to wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W przypadku prywatnych żłobków dotowanych przez miasto, to o opłatach decyduje ich właściciel.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

jechał pod wpływem narkotyków Previous post Jechał pod wpływem narkotyków w rejonie Czerwionki-Leszczyn!
PGG Next post PGG w impasie. Górnicy nie dogadali się z ministrem.