wydział komunikacji

Wydział komunikacji Rybnik – jak załatwić sprawę

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego, jak załatwić swoje sprawy w Wydziale Komunikacji w związku z ograniczeniami w pracy urzędu miasta.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Urząd Miasta Rybnika, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, w dalszym ciągu funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Zmiany wprowadzone zostały w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii.

Urząd Miasta Rybnika, w tym Urząd Stanu Cywilnego, czynny jest w ciągu całego tygodnia (pn.-pt.) w godzinach od 7.30 do 18.00 z przerwą w godzinach: 11.00 – 13.30. Urzędnicy pracują w systemie dwuzmianowym, a między jedną a drugą zmianą – w czasie przerwy w pracy urzędu – prowadzona jest dezynfekcja.

W dalszym ciągu w Urzędzie nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klientów. Wyjątkiem są sytuacje, w których zapewnianie pomocy klientom jest niezbędne.

Miasto apeluje, aby w związku z epidemią maksymalnie ograniczyć swoje osobiste wizyty w urzędzie. Oto informacje na temat procedur i zasad postępowania w sprawach załatwianych w Wydziale Komunikacji – dane te pozwolą ocenić, czy wizyta w sprawie wydawania określonych dokumentów komunikacyjnych jest konieczna w najbliższym czasie.

Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli posiadające dowód rejestracyjny
z ważnym przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju)

Nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu – terminy na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – o ile nie można tego było uczynić ze względu na stan epidemii w inny sposób (np. poprzez ePUAP lub Sekap lub pocztą tradycyjną bądź przez skrzynkę podawczą) zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zostały wydłużone do 180 dni (z obecnych 30);

Pojazdy nowe zakupione w salonie i pojazdy przygotowywane do dalszej odsprzedaży przez firmy leasingowe

W celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości – należy się skontaktować telefonicznie z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika i porozumieć w sprawie ustalenia terminu dostarczenia osobiście lub przez pełnomocnika dokumentów do rejestracji pojazdu. Dostarczone dokumenty zostaną przez pracownika Wydziału Komunikacji zweryfikowane i przy braku przeszkód formalno-prawnych, pojazd zostanie zarejestrowany. Jednocześnie podczas tej wizyty zostanie ustalony termin odbioru tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego. Procedura taka umożliwia dokonanie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od Odpowiedzialności Cywilnej najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Odbiór dowodu rejestracyjnego

Od października 2018 roku posiadanie dowodu rejestracyjnego podczas poruszania się pojazdem na terenie RP nie jest konieczne, w związku z czym spokojnie można go odebrać w terminie późniejszym, po zniesieniu ograniczeń. Chcąc jednak uniknąć tworzenia się gigantycznych kolejek po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego po zniesieniu ograniczeń, Wydział Komunikacji rozpoczął akcję rozsyłania stałych dowodów za pośrednictwem urzędowych gońców. Ponadto w sytuacjach koniecznych (wyjazd za granicę, przejazd do badania technicznego, sprzedaż pojazdu) stały dowód rejestracyjny można odebrać w siedzibie urzędu – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Komunikacji.

Wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika, czasowe wycofanie z ruchu, zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu

Należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą tradycyjną lub dostarczyć je do Wydziału Komunikacji poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do urzędu od ul. Miejskiej. UWAGA: warto w przesłanych dokumentach podać swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail – gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. pracownik wydziału skontaktuje się z wnioskodawcą.

Pojazdy sprowadzone z zagranicy

Podobnie jak w przypadku pojazdów fabrycznie nowych, w celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości – należy się skontaktować telefonicznie z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika i porozumieć w sprawie ustalenia terminu dostarczenia osobiście lub przez pełnomocnika dokumentów do rejestracji pojazdu.

Prawo jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy (PKK) można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP, jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą tradycyjną lub dostarczyć je do wydziału poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do urzędu od ul. Miejskiej. UWAGA: w przesłanych dokumentach warto podać swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. pracownik wydziału skontaktuje się z wnioskodawcą. W pierwszej kolejności wydawane są wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwiane sprawy kierowców zawodowych (kwalifikacja zawodowa, przedłużenie ważności). Sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.

Dane kontaktowe do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika:
tel. 32 43 92 062, 32 43 92 064, 32 43 92 072
[email protected]

Obecnie urzędnicy odbierają około trzykrotnie więcej telefonów i wiadomości przesyłanych na adres urzędu drogą elektroniczną z wnioskami, podaniami i pytaniami mieszkańców. Ma to realny wpływ na tempo i sprawność załatwiania spraw. Prosimy o wyrozumiałość – tłumaczy Jerzy Wróbel, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

koronawirus Czerwionka-Leszczyny Previous post Rośnie liczba chorych w Czerwionce-Leszczynach
dom samotnych matek i ojców Next post Budowa domu dla samotnych rodziców z dziećmi w Rybniku