Zostaw 1% w Czerwionce-Leszczynach

Wspieraj lokalnie. Zostaw 1% w Czerwionce-Leszczynach

Rusza kampania „Zostaw 1% w Czerwionce-Leszczynach”. Ma na celu uświadamianie mieszkańców, że lokalnie również mogą oddać swój jeden procent.

Czym jest 1%?

O 1% podatku od osób fizycznych potocznie mówimy 1%. Mechanizm ten wprowadzony został w 2004 roku. W zamyśle wzmacniać miał funkcjonowanie organizacji społecznych. Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Zostaw lokalnie

Większość pieniędzy wędruje na konta organizacji działających centralnie. Często w Warszawie. Do tych organizacji, które mają siłę przebicia bo są np. fundacjami ogólnopolskich mediów. Duże kwoty zbierają organizacje, które pośredniczą w zbiórkach 1% na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Pierwsza trójka organizacji, które pozyskują najwięcej środków od lat jest niezmienna. Najwięcej w 2019, jak co roku, otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (166 mln zł), Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (37 mln zł), Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (36 mln zł).

Niestety organizacje, które działają lokalnie, najbliżej naszych problemów często pomijane są przez podatników, gdy przychodzi do wpisania numeru KRS w PIT. Jednak to właśnie te organizacje rozwiązują lokalne problemy. Są to organizacje zajmujące się kulturą, które uświetniają nasze wydarzenia lokalne. Organizacje dbające o nasze zdrowie, promując zdrowy styl życia, organizując zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszym najbliższym otoczeniu nie brakuje organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych, bezdomnych czy wspierające zwierzęta i ich prawa. Te środki często służą im do powiększania swoich budżetów poprzez wkład własny w projekty pozyskiwane ze środków publicznych, europejskich czy prywatnych. Bez tego nic nie zadziałoby się w naszej gminie.

Dla kogo w Czerwionce-Leszczynach?

Nasz 1% może wzmacniać lokalne organizacje. To nasz wybór, czy wyślemy swoje pieniądze do Warszawy, czy pozwolimy lokalnym organizacjom na działania oddolne w naszej okolicy. W gminie Czerwionka-Leszczyny na palcach jednej ręki (dosłownie!) można policzyć organizacje posiadające status OPP. Oznacza to, że są to mocne organizacje, które rokrocznie sprawozdają swoje działania i można je zobaczyć na stronie https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/. Mamy ich niewiele co już świadczy o słabej kondycji organizacji w naszej gminie. Pomóżmy im rozwijać swoje działania i nie pozwólmy by zniknęły z naszego miasta.

W tym roku organizacjami ze statutem OPP są:

  • KRS: 0000103086 FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA” 
  • KRS: 0000317650 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE „ORKIESTRA DĘBIEŃSKO CZERWIONKA-LESZCZYNY”
  • KRS: 0000428173 STOWARZYSZENIE LUXTORPEDA
  • KRS: 0000472037 STOWARZYSZENIE „BOKSERY NICZYJE” 
  • KRS: 0000702775 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA – KOŁO RYBNICKIE
  • KRS: 0000404394 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

O odpis starają się również organizacje, które robią to za porozumieniem z inną organizacją. W naszej gminie jest to:

  • KRS: 0000270261 KLUB SPORTOWY LESZCZYNY Cel szczegółówy: KS LESZCZYNY 9317 KLUB SPORTOWY LESZCZYNY

Tak więc raz jeszcze zachęcamy: „Wspieraj lokalnie. Zostaw swój 1% w Czerwionce-Leszczynach”

Więcej o akcji i organizacjach na:

https://ngo.czerwionka-leszczyny.pl/1procent

Kampania współfinansowana jest ze środków Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu „Centrum Organizacji Pozarządowych 2020” realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASy oraz Stowarzyszenie Luxtorpeda

Jesteś przedstawicielem organizacji społecznej? Pochwal się swoimi działaniami. Przesyłaj nam teksty o swojej organizacji i jej działaniach. Chwal się!

Będzie "Arena Unii". 83 tys. zł na trybuny w Książenicach Previous post Będzie „Arena Unii”. 83 tys. zł na trybuny w Książenicach
Koronawirus Next post Koronawirus w szpitalu w Raciborzu. Chorzy są z Rybnika