BIO

Wodzisław zapewnia pojemniki na BIO

Podczas, gdy w większości miejscowości opłaty za śmieci drożeją, Wodzisław Śląski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia wyposażenie w pojemnik BIO o pojemności 240 litrów. Można go zdobyć na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Aby otrzymać od miasta pojemnik na odpady BIO należy złożyć prośbę na piśmie do Urzędu Miasta bądź wysłać na adres e-mail: [email protected]

We wniosku należy podać informacje, takie jak: imię i nazwisko, adres, czyli ulica i numer domu, numer kontaktowy właściciela nieruchomości oraz adres posesji, której prośba dotyczy. Jak informuje miasto:

Dozwolony jest odbiór bioodpadów z brązowych pojemników będących prywatną własnością właścicieli nieruchomości. Mowa o pojemnikach, które spełniają warunki techniczne określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Uwaga!

Jeśli zadeklarujecie korzystanie z przydomowego kompostownika, nie zostaniecie wyposażeni w brązowy pojemnik, zaś opłata miesięczna będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników Referatu Gospodarowania Odpadami (tel. 32 45 90 453, 32 45 90 455).

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

W Czerwionce-Leszczynach kontener na BIO zamiast worków

Bez kontenerów na bio w Czerwionce-Leszczynach

wizerunek Previous post Podejrzany o kradzież. Policja publikuje wizerunek
Portret za osocze Next post Portret za osocze