Wodzisław zapewnia pojemniki na BIO

Wodzisław zapewnia pojemniki na BIO

Podczas, gdy w większości miejscowości opłaty za śmieci drożeją, Wodzisław Śląski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia wyposażenie w pojemnik BIO o pojemności 240 litrów. Można go zdobyć na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej.


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać. Zerknij tutaj!
lokalsi.net


Aby otrzymać od miasta pojemnik na odpady BIO należy złożyć prośbę na piśmie do Urzędu Miasta bądź wysłać na adres e-mail: [email protected]

We wniosku należy podać informacje, takie jak: imię i nazwisko, adres, czyli ulica i numer domu, numer kontaktowy właściciela nieruchomości oraz adres posesji, której prośba dotyczy. Jak informuje miasto:

Dozwolony jest odbiór bioodpadów z brązowych pojemników będących prywatną własnością właścicieli nieruchomości. Mowa o pojemnikach, które spełniają warunki techniczne określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Uwaga!

Jeśli zadeklarujecie korzystanie z przydomowego kompostownika, nie zostaniecie wyposażeni w brązowy pojemnik, zaś opłata miesięczna będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników Referatu Gospodarowania Odpadami (tel. 32 45 90 453, 32 45 90 455).

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

W Czerwionce-Leszczynach kontener na BIO zamiast worków

Bez kontenerów na bio w Czerwionce-Leszczynach

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn.