Subregionalny Informator Przedsiębiorczości – StartUp

Subregionalny Informator Przedsiębiorczości – StartUp

Startuje interesujący projekt: „Subregionalny Informator Przedsiębiorczości dla osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujących rozpocząć działalność gospodarczą (m.in. osoby bezrobotne, bierne zawodowo – zwłaszcza te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać. Zerknij tutaj!
lokalsi.net

W ramach projektu przewiduje się udzielenie wsparcia dla 100 mieszkańców miast z Subregionu Zachodniego, zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej – w szczególności w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i komunikacji teleinformatycznej (ICT lub je wykorzystujących). Uczestnicy mają możliwość otrzymania wsparcia w następujących formach:

  • szkolenia
  • przygotowanie biznesplanu,
  • bezzwrotna dotacja na działalność gospodarczą
  • 6-12 miesięcznego wsparcie pomostowe.

Dla kogo?

Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które planują rozpocząć działalność gospodarczą, m.in. osoby:

  • bezrobotne,
  • bierne zawodowo,
  • znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
  • osoby ubogie.

Zainteresowani znajdą wszystkie informacje na stronie organizatora.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn.