informator przedsiębiorczości

Subregionalny Informator Przedsiębiorczości – StartUp

Startuje interesujący projekt: „Subregionalny Informator Przedsiębiorczości dla osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujących rozpocząć działalność gospodarczą (m.in. osoby bezrobotne, bierne zawodowo – zwłaszcza te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


W ramach projektu przewiduje się udzielenie wsparcia dla 100 mieszkańców miast z Subregionu Zachodniego, zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej – w szczególności w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i komunikacji teleinformatycznej (ICT lub je wykorzystujących). Uczestnicy mają możliwość otrzymania wsparcia w następujących formach:

  • szkolenia
  • przygotowanie biznesplanu,
  • bezzwrotna dotacja na działalność gospodarczą
  • 6-12 miesięcznego wsparcie pomostowe.

Dla kogo?

Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które planują rozpocząć działalność gospodarczą, m.in. osoby:

  • bezrobotne,
  • bierne zawodowo,
  • znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
  • osoby ubogie.

Zainteresowani znajdą wszystkie informacje na stronie organizatora.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

kontrole Previous post Jazda autobusem w żółtej strefie
pijany kierowca Next post Kolejny pijany kierowca zatrzymany. Miał 2 promile.