Ślōnsko godka, czyli na co zasługują Ślązacy

26 kwietnia 2023 r. przed kultowym „Świerklańcem” w Rybniku odbyła się konferencja prasowa dotycząca szeroko rozumianej Śląskości. Podczas krótkiego wystąpienia swoje stanowisko w sprawie praw należnych Ślązakom wygłosili Michał Gramatyka – Poseł na Sejm RP oraz Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika.

Śląskość to dla wielu temat tabu. Śląskość niektórych uwiera, a jeszcze inni błędnie utożsamiają Śląskość z „zakamuflowaną opcją niemiecką”. Przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni postanowili w sposób jednoznaczny wyrazić swoje poparcie dla wzmacniania praw Ślązaków do swojego języka i uznania narodowości Śląskiej.

Zaskakujące (?) wyniki spisu powszechnego

W ostatnich tygodniach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wyniki spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2021 roku. Jak czytamy na stronie GUS, w Polsce aż 457,9 tyś obywateli zadeklarowało posługiwanie się językiem śląskim. W tym 53,3 deklaruje, że język śląski jest jedynym używanym przez nich.

Jeszcze ciekawiej wyglądają liczby określające strukturę narodowo-etniczną. Aż 585,7 tyś obywateli zadeklarowało śląską przynależność etniczną, a 353,9 tyś uczestników spisu wskazało Śląskość jako drugą przynależność. Dla porównania: powszechnie uznawaną w Polsce przynależność kaszubską zadeklarowało zalewie 176,9 tyś osób (jako pierwszą) oraz 162,2 tyś, jako drugą. Liczby te robią ogromne wrażenie i uświadamiają skalę poczucia tożsamości śląskiej w Polsce.

Żyjemy w państwie, w którym 400 tyś osób deklaruje, że na codzień w domu rozmawia po Śląsku, a państwo nie chcę tego języka dostrzec. Nie chce przyznać mu statusu języka regionalnego.

Michał Gramatyka – Poseł na Sejm RP

Trójka dla Śląska

Piotr Masłowski przedstawił w języku śląskim swoje propozycje wsparcia dla Ślązaków:

1. Poświadczajōm uznaniy ślōnskij godki za regijōnalno mowa (Uznanie śląskiego jako języka regionalnego).

2. Uznaniy zoce ślōnskij kultury we przestrzyństwie publicznym (Godność kultury śląskiej w przestrzeni publicznej).

3. Zistymowe wspiyraniy we ôpatrowaniu ślōnskigo poczuwanio (Systemowe wsparcie w pielęgnowaniu śląskiej tożsamości).

Język regionalny. Śląska kultura w przestrzeni publicznej i systemowe wspieranie tożsamości śląskiej. To są trzy deklaracje, które podejmujemy jako partia Polska 2050.

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Rybnika

Tożsamość czyli narodowość?

Podczas konferencji padły pytania o szczegóły złożonych deklaracji.

Tomasz Świerczek DURŚ

Pan Tomasz Świerczek z DURŚ zapytał wprost czy uznanie tożsamości oznacza uznanie narodowości Śląskiej.

Nad czym się tu zastanawiać? 580 tyś ludzi mieszkających tutaj podało jako pierwszą, albo jako drugą narodowość narodowość Śląską. Oni jej nie mieli na rozwijanej liście. Oni musieli ją wpisać z palca: wybrać najpierw „inna”, a potem wpisać Śląska.

Michał Gramatyka – Poseł na Sejm RP

Pozwólmy ludziom w swoim sercu decydować o tym kim oni rzeczywiście są. Nie nie róbmy im z tego tytułu problemów. Myślę że to jest najważniejsze przesłanie

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Rybnika
Pełny zapis konferencji prasowej.
Tydzień Bibliotek w Żorach Previous post Tydzień Bibliotek w Żorach
Sandra Dzieżok mistrzynią Europy Next post Sandra Dzieżok mistrzynią Europy Subjunior w Trójboju Siłowym Sprzętowym na zawodach międzynarodowych w Danii!