kąpieliska

Rybnik otwiera kąpieliska

Od soboty, 20 czerwca będzie możliwość korzystania z pływalni krytych Akwarium i Yntka, przy zachowaniu obostrzeń. Pierwszeństwo będą miały osoby, które dokonają rezerwacji telefonicznej.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


W IV etapie odmrażania gospodarki była możliwość otwarcia basenów. Teraz skorzystał z niej Rybnik.

Już od najbliższej soboty mieszkańcy będą mogli się schładzać i ćwiczyć w basenie. Trzeba jednak stosować się do szeregu obostrzeń:

 • na basenie będzie mogła przebywać określona liczna pływających – na jednym torze cztery osoby, z zachowaniem dwumetrowego dystansu społecznego (maksymalnie w dużej niecce 22 osoby),
 • przed wejściem na obiekt obowiązkowa jest dezynfekcja rąk,
 • konieczność zakrywania ust i nosa z wyjątkiem przebywania w basenie lub pod prysznicem,
 • na pływalniach udostępnione będzie zaplecze szatniowo-sanitarne, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania reguł sanitarnych wyznaczonych przez administratora obiektu.

Regulamin pływalni Akwarium

Regulamin pływalni Yntka

Kąpieliska Kamień i Pniowiec – 22 czerwca

Otwarcie kąpielisk Pniowiec i Kamień nastąpi w poniedziałek. W Kamieniu obowiązuje zasada, że na 4 m2 przypada jedna osoba (w wodzie i na plaży). To powoduje, że na kąpielisku jednorazowo może przebywać maksymalnie 1 tys. osób. Trzeba zachować 2 metry dystansu.

Zasady korzystania z kąpieliska:

 • należy zdezynfekować ręce przed wejściem na teren kąpieliska,
 • należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,
 • należy szczególnie starannie zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania,
 • należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwiania pływania, sprzęt ochronny),
 • należy zadbać o szczególną higienę rąk poprzez częste mycie wodą z mydłem lub ich dezynfekcja,
 • należy zachować czystość otoczenia, wyrzucać odpady do właściwych pojemników,
 • nie wolno korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną,
 • osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Kąpielisko Ruda – 27 czerwca

W sobotę, 27 czerwca zostanie otwarte kąpielisko Ruda oraz kąpielisko w Rybniku-Chwałowicach. Sanepid weryfikuje przedstawione założenia korzystania z tych obiektów.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

akcja jsw Previous post Akcja „Nie oczerniaj górnika”
wicemarszałek Next post Wicemarszałek ma koronawirusa!