Rybnik otwiera kąpieliska

Rybnik otwiera kąpieliska

Od soboty, 20 czerwca będzie możliwość korzystania z pływalni krytych Akwarium i Yntka, przy zachowaniu obostrzeń. Pierwszeństwo będą miały osoby, które dokonają rezerwacji telefonicznej.


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
lokalsi.net


W IV etapie odmrażania gospodarki była możliwość otwarcia basenów. Teraz skorzystał z niej Rybnik.

Już od najbliższej soboty mieszkańcy będą mogli się schładzać i ćwiczyć w basenie. Trzeba jednak stosować się do szeregu obostrzeń:

 • na basenie będzie mogła przebywać określona liczna pływających – na jednym torze cztery osoby, z zachowaniem dwumetrowego dystansu społecznego (maksymalnie w dużej niecce 22 osoby),
 • przed wejściem na obiekt obowiązkowa jest dezynfekcja rąk,
 • konieczność zakrywania ust i nosa z wyjątkiem przebywania w basenie lub pod prysznicem,
 • na pływalniach udostępnione będzie zaplecze szatniowo-sanitarne, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania reguł sanitarnych wyznaczonych przez administratora obiektu.

Regulamin pływalni Akwarium

Regulamin pływalni Yntka

Kąpieliska Kamień i Pniowiec – 22 czerwca

Otwarcie kąpielisk Pniowiec i Kamień nastąpi w poniedziałek. W Kamieniu obowiązuje zasada, że na 4 m2 przypada jedna osoba (w wodzie i na plaży). To powoduje, że na kąpielisku jednorazowo może przebywać maksymalnie 1 tys. osób. Trzeba zachować 2 metry dystansu.

Zasady korzystania z kąpieliska:

 • należy zdezynfekować ręce przed wejściem na teren kąpieliska,
 • należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,
 • należy szczególnie starannie zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania,
 • należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwiania pływania, sprzęt ochronny),
 • należy zadbać o szczególną higienę rąk poprzez częste mycie wodą z mydłem lub ich dezynfekcja,
 • należy zachować czystość otoczenia, wyrzucać odpady do właściwych pojemników,
 • nie wolno korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną,
 • osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Kąpielisko Ruda – 27 czerwca

W sobotę, 27 czerwca zostanie otwarte kąpielisko Ruda oraz kąpielisko w Rybniku-Chwałowicach. Sanepid weryfikuje przedstawione założenia korzystania z tych obiektów.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn.