rekrutacja uczniów

Dębieńsko: rekrutacja uczniów do szkół

W szkole Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach (Dębieńsku) ruszyła rekrutacja do pierwszych klas.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Do klas pierwszych należy zapisać dzieci urodzone w 2014 roku oraz (jeżeli rodzice wyrażą taką wolę) urodzonych w 2015 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów informuje, że zapisy do klasy 1-szej SP przebiegają wg następujących zasad:

  • Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Szkoła ma obowiązek przyjęcia dziecka z obwodu szkoły.
  • Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są na podstawie wniosku rodzica na wolne miejsca w oddziale/ewentualnie oddziałach utworzonych w szkole. Uczniowie ci uczestniczą w procesie rekrutacji z terminami określonymi w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, zapisu można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie w zamkniętej kopercie odpowiedniego formularza, na ręce upoważnionych pracowników obsługi szkoły, którzy zamkniętą kopertę przekażą sekretarzowi szkoły. Można także wypełniony formularz (podpisany), w postaci skanu przesłać bezpośrednio na szkolnego maila: [email protected] .

Formularz jest dostępny na stronie szkoły, istnieje możliwość odbioru czystego formularza – wydaje go upoważniony pracownik obsługi w poniedziałek 29 marca br. w godzinach od 9.00 do 15.00. Wypełniony przez rodziców lub prawnych opiekunów formularz trzeba złożyć w dniach od 24.03.2021r. do 31.03.2021r.
W razie wątpliwości pytania można kierować na skrzynkę mailową szkoły – [email protected] .

Dokumenty do pobrania:

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

jeszcze surowsze obostrzenia Previous post Jeszcze surowsze obostrzenia
Narodowy Spis Powszechny Next post Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021