Dębieńsko: rekrutacja uczniów do szkół

Dębieńsko: rekrutacja uczniów do szkół

W szkole Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach (Dębieńsku) ruszyła rekrutacja do pierwszych klas.


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać. Zerknij tutaj!
lokalsi.net


Do klas pierwszych należy zapisać dzieci urodzone w 2014 roku oraz (jeżeli rodzice wyrażą taką wolę) urodzonych w 2015 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów informuje, że zapisy do klasy 1-szej SP przebiegają wg następujących zasad:

  • Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Szkoła ma obowiązek przyjęcia dziecka z obwodu szkoły.
  • Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są na podstawie wniosku rodzica na wolne miejsca w oddziale/ewentualnie oddziałach utworzonych w szkole. Uczniowie ci uczestniczą w procesie rekrutacji z terminami określonymi w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, zapisu można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie w zamkniętej kopercie odpowiedniego formularza, na ręce upoważnionych pracowników obsługi szkoły, którzy zamkniętą kopertę przekażą sekretarzowi szkoły. Można także wypełniony formularz (podpisany), w postaci skanu przesłać bezpośrednio na szkolnego maila: [email protected] .

Formularz jest dostępny na stronie szkoły, istnieje możliwość odbioru czystego formularza – wydaje go upoważniony pracownik obsługi w poniedziałek 29 marca br. w godzinach od 9.00 do 15.00. Wypełniony przez rodziców lub prawnych opiekunów formularz trzeba złożyć w dniach od 24.03.2021r. do 31.03.2021r.
W razie wątpliwości pytania można kierować na skrzynkę mailową szkoły – [email protected] .

Dokumenty do pobrania:

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn.