bio kompost

Mszana – ulga dla osób kompostujących bioodpady

Na sesji Rady Gminy Mszana zapadła decyzja – od nowego roku mieszkańcy, który kompostują bioodpady dostaną ulgę.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Dobra informacja dla mieszkańców Mszany, którzy sami utylizują bioodpady. Zmianom w uchwałach śmieciowych była w dużej części poświęcona wczorajsza sesja Rady Gminy Mszana.

Na dostosowanie prawa miejscowego do znowelizowanych przepisów jest czas do końca bieżącego roku. Z powodu konieczności ogłoszenia jak najszybciej przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na kolejny rok, należało w miarę szybko przyjąć nowe przepisy. Wcześniej projekty uzyskały pozytywną opinię Sanepidu.

W uchwale o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana pozostawiono większość obecnie obowiązujących zapisów. Dodano natomiast zapisy o nowych frakcjach odpadów segregowanych. Są to odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym. Są to także odpady niebezpieczne (lakiery, kleje, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia itd.) albo
odzież i tekstylia.

Wszystkie te odpady, wysegregowane przez mieszkańca, będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Bioodpady

Zostały również wprowadzone nowe regulacje dotyczące bioodpadów. W znowelizowanych przepisach kładzie się nacisk na to, aby powstające w gospodarstwach domowych odpady zostały najpierw wykorzystane mieszkańców we własnym zakresie. Oznacza to kompostowanie w przydomowych kompostownikach w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Od nowego roku mieszkańcy, którzy zadeklarują, że nie będą oddawać odpadów zielonych, ale kompostować je w kompostownikach na własnych posesjach, będą mieli prawo do ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przyjęta wczoraj przez Radę Gminy zakłada zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wyliczenie kwoty

Ilość łącznie zebranych bioodpadów razy stawka za ich utylizację. Później podzielone przez liczbę mieszkańców Gminy wg złożonych deklaracji na dzień 31.12.2019 rok. Następnie podzielone przez 12 miesięcy – daje to około 97 groszy.
Co ważne, jeśli nie będziemy w stanie zagospodarować w kompostowniku wszystkich swoich bioodpadów, można je będzie również we własnym zakresie oddać na PSZOK. Posiadanie kompostownika może być, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, w każdej chwili sprawdzone przez upoważnionego pracownika UG.

Co więcej, podjęto również nową uchwałę. Dotyczy ona określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Ustawa dotyczy przedsiębiorców i budynków użyteczności publicznej. Obecnie obowiązujące górne stawki regulowała uchwała z 2011 roku, stawki te były już mocno zdezaktualizowane.

Na sesji zostały również wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Mszana na 2020 r. Zwiększono o 11.210 zł dotację celową dla OSP Mszana na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. W sumie z budżetu gminy na ten cel zostanie przekazane 261.210 złotych (wcześniej zabepieczone było 250 tys.) Nowy wóz strażacki będzie kosztował 771.210 zł. 70 tys. zł na jego zakup przekaże Województwo Śląskie. Następnie 210 tys. zł będzie pochodzić z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Natomiast 230 tys. zł z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Mszana

Previous post Podpisano umowę na przebudowę Bohaterów Warszawy
kuźnia raciborska Next post W Kuźni Raciborskiej bez przewodniczącego rady!