Mniej nielegalnych wysypisk w Czerwionce-Leszczynach

Mniej nielegalnych wysypisk w Czerwionce-Leszczynach

W mediach społecznościowych, ale też i w codziennych rozmowach ze znajomymi, często pojawia się temat problemów ze śmieciami. Zapoczątkowana kilka miesięcy temu przez lokalnych społeczników ruchu Polska 2050 akcja pn. „Obywatelski monitoring nielegalnych wysypisk odpadów” przyniosła pierwsze efekty. Dzięki licznym zgłoszeniom wpływającym od mieszkańców, udało się zlikwidować kilka dzikich składowisk. Wszystko to było możliwe dzięki sprawnym interwencjom służb miejskich. Warto dodać, że akcja prowadzona jest na terenie całego powiatu rybnickiego.


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać. Zerknij tutaj
lokalsi.net

Samo się „nie zrobi”

Mieszkańcy zrozumieli wreszcie, że nie wystarczy narzekać na „nieustalonych sprawców” czy punktować osób odpowiedzialnych za porządek w gminach. Tutaj konieczne jest działanie. Większość internetowych „interwencji” sprowadzała się do ożywionych dyskusji „jak to jest źle” i że „nikt się tym nie zajmuje”. Miejmy świadomość, że żadnej gminy nie stać na stałą i kompleksową weryfikację terenów pod kątem powstających nielegalnych wysypisk śmieci. Dlatego też ważne jest współdziałanie w tym zakresie. Przede wszystkim zrozumienie, że likwidacja składowisk odpadów jest często możliwa wyłącznie dzięki Waszym. Kluczem do sukcesu są właściwie zaadresowane zgłoszenia. Wolontariusze weryfikują każdą sprawę na miejscu i zawiadamiają odpowiednie służby.

To bardzo ważne by zrozumieć, że od samego piętnowania karygodnych zachowań w tym obszarze i narzekania, nie zrobi się czyściej. Trzeba działać.

Budująca współpraca, czyli skuteczne połączenie sił

W ostatnim czasie doszło do połączenia działań organizacji, którym zależy na uporządkowaniu terenów, na których powstały nielegalne wysypiska odpadów. Na wniosek mieszkańca, który zwrócił się do stowarzyszenia Polska 2050, uruchomiona została procedura likwidacji składowiska w rejonie stacji kolejowej „Czerwionka”. Dzięki interwencji UGiM Czeriwonka-Leszczyny w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. teren przyległy do stacji został oczyszczony. Analiza własnościowa okolicznych działek wykazała, że nie wystarczy aby zarządca linii kolejowej uporządkował swój teren. Zrobiono to również po stronie gminy.

Przykład ten wskazuje na to jak ważna jest ścisła współpraca na tym polu.

Niekończąca się opowieść

Smutne w tej sprawie jest to, że od momentu poinformowania nas o porządkowaniu terenu, do weryfikacji sprawy na miejscu, już pojawiły się pierwsze śmieci. Pozostawiają je najczęściej osoby spożywające alkohol w okolicznych krzakach. Może warto je usunąć i zastąpić inną formą nasadzeń?

Gdzie zgłosić nielegalne wysypisko odpadów?

Jeśli widzisz w swojej okolicy (nawet nie wielkie) składowisko śmieci? Poinformuj o tym stowarzyszenie Polska 2050 ([email protected]) lub bezpośrednio gminę ([email protected]).

Zauważalna jest pewna prawidłowość: śmieć „przyciąga” inne śmieci. I chociaż to wbrew zasadom fizyki – tak się dzieje. Porzucony śmieć daje podświadomie „zielone światło” na dokładanie kolejnych.

Zachęcamy do dalszej współpracy w tym zakresie. Warto!

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Więcej w lokalsi.net

Artur Gliwicki

Rzeczoznawca budowlany, menedżer. Członek Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy oraz Stowarzyszenia Polska 2050. Aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności poprzez organizację i udział w akcjach proekologicznych.