grant na wymianę źródeł ciepła

Kolejny grant na wymianę źródeł ciepła

Jak informuje miasto Rybnik, od 13 września do 14 października będzie trwał nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła na paliwo stałe dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Rybnika.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Przewidywana kwota grantu to 4,5 mln zł. Jest skierowany do właścicieli nieruchomości, którzy wymienili źródło ciepła po 1 stycznia 2021 r. lub planują jego wymianę do połowy 2023 roku.

Termin składania deklaracji: od 13 września do 14 października 2021 r.
Miejsce składania deklaracji: kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, w godzinach wyznaczonych do obsługi klientów.

O przyznaniu grantu nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a rodzaj nowego ogrzewania – najwyżej punktowane będzie przyłączenie do sieci ciepłowniczej

informuje Urząd Miasta w Rybniku
Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem grantu mogą uzyskać informacje dot. otrzymania dofinansowania i pomoc w wypełnieniu deklaracji w budynku urzędu miasta przy ul. Rzecznej 8 (na parterze po prawej stronie) w godzinach obsługi klientów urzędu miasta:
 • poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;
 • czwartek: 8.00 – 17.30;
 • piątek: 8.00 – 12.30.

lub pod numerem telefonu: 32 43 92 398.

Podstawowe założenia regulaminu:
 • Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie w przypadku pozyskania przez Miasto Rybnik środków UE w ramach konkursu z poddziałania 4.6.1 RPO WSL 2014-2020.
 • Ze względu na narzucone przez Urząd Marszałkowski wymogi, co do terminu realizacji projektu, dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które wymieniły źródło ciepła po 1 stycznia 2021 r. lub planują jego wymianę do połowy 2023 roku (decydująca jest data faktury).
 • Dofinansowanie może uzyskać tylko właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego.
 • Dofinansowanie jest przyznawane niezależnie od dochodów.
 • Każdy budynek zgłaszany do dofinansowania musi spełniać tzw. minimalny standard efektywności energetycznej budynku określony w § 1 ust.4 Regulaminu naboru. W przypadku, gdy budynek nie spełnia standardu w momencie składania deklaracji udziału w projekcie, jego właściciel może zadeklarować dostosowanie go do ww. standardu, jednak nie później niż do 15 maja 2023 r. Przy docieplaniu przegród budowlanych budynku oraz wymianie okien i drzwi można korzystać z programu „Czyste Powietrze”.
 • Dofinansowanie można uzyskać na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wszystkich źródeł bezklasowych (w tym klasy 1,2 i 3 wg normy PN-EN 303-5:2002).
 • Dofinansowanie będzie obejmować wymianę dotychczasowego źródła na: podłączenie się do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne oraz dodatkowo modernizację instalacji c.o. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na źródła oparte o węgiel.
 • Dofinansowania na inne źródła ciepła niż podłączenie się do sieci ciepłowniczej są możliwe wyłącznie, gdy podłączenie to jest niemożliwe pod względem technicznym do 15.05.2023 r. lub gdy koszt przyłącza przekracza 5 000 zł. Osoby zamieszkujące w dzielnicach, w których istnieje sieć ciepłownicza, tj. Śródmieście, Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Boguszowice-Osiedle, Rybnicka Kuźnia będą musiały dostarczyć informację z właściwego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej o technicznej możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej i kosztach wykonania przyłącza.
 • Wysokość dofinansowania wynosi do 25 000 zł na 1 budynek (od 3 000 do 20 000 zł na źródło oraz 5000 zł na wymianę instalacji c.o.) .
 • Dofinansowanie można łączyć z dofinansowaniem z ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła „Czyste powietrze”. W przypadku równoległego korzystania z programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródła ciepła lub modernizację instalacji c.o. dofinansowanie przyznane przez Miasto Rybnik będzie obniżane o połowę.
 • Wysokość dofinansowań pokazuje poniższa tabela:
Dokumenty do pobrania:

Informacja: UM Rybnik

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

zabili szczenięta Previous post Zabili szczenięta. Byli pijani. Zostaną ukarani
zerwany kontrakt na budowę przedszkola Next post Czy budowa przedszkola w Dębieńsku Wielkim zostanie ukończona na czas?