Kolejny grant na wymianę źródeł ciepła

Kolejny grant na wymianę źródeł ciepła

Jak informuje miasto Rybnik, od 13 września do 14 października będzie trwał nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła na paliwo stałe dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Rybnika.


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać. Zerknij tutaj
lokalsi.net

Przewidywana kwota grantu to 4,5 mln zł. Jest skierowany do właścicieli nieruchomości, którzy wymienili źródło ciepła po 1 stycznia 2021 r. lub planują jego wymianę do połowy 2023 roku.

Termin składania deklaracji: od 13 września do 14 października 2021 r.
Miejsce składania deklaracji: kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, w godzinach wyznaczonych do obsługi klientów.

O przyznaniu grantu nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a rodzaj nowego ogrzewania – najwyżej punktowane będzie przyłączenie do sieci ciepłowniczej

informuje Urząd Miasta w Rybniku
Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem grantu mogą uzyskać informacje dot. otrzymania dofinansowania i pomoc w wypełnieniu deklaracji w budynku urzędu miasta przy ul. Rzecznej 8 (na parterze po prawej stronie) w godzinach obsługi klientów urzędu miasta:
 • poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;
 • czwartek: 8.00 – 17.30;
 • piątek: 8.00 – 12.30.

lub pod numerem telefonu: 32 43 92 398.

Podstawowe założenia regulaminu:
 • Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie w przypadku pozyskania przez Miasto Rybnik środków UE w ramach konkursu z poddziałania 4.6.1 RPO WSL 2014-2020.
 • Ze względu na narzucone przez Urząd Marszałkowski wymogi, co do terminu realizacji projektu, dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które wymieniły źródło ciepła po 1 stycznia 2021 r. lub planują jego wymianę do połowy 2023 roku (decydująca jest data faktury).
 • Dofinansowanie może uzyskać tylko właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego.
 • Dofinansowanie jest przyznawane niezależnie od dochodów.
 • Każdy budynek zgłaszany do dofinansowania musi spełniać tzw. minimalny standard efektywności energetycznej budynku określony w § 1 ust.4 Regulaminu naboru. W przypadku, gdy budynek nie spełnia standardu w momencie składania deklaracji udziału w projekcie, jego właściciel może zadeklarować dostosowanie go do ww. standardu, jednak nie później niż do 15 maja 2023 r. Przy docieplaniu przegród budowlanych budynku oraz wymianie okien i drzwi można korzystać z programu „Czyste Powietrze”.
 • Dofinansowanie można uzyskać na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wszystkich źródeł bezklasowych (w tym klasy 1,2 i 3 wg normy PN-EN 303-5:2002).
 • Dofinansowanie będzie obejmować wymianę dotychczasowego źródła na: podłączenie się do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne oraz dodatkowo modernizację instalacji c.o. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na źródła oparte o węgiel.
 • Dofinansowania na inne źródła ciepła niż podłączenie się do sieci ciepłowniczej są możliwe wyłącznie, gdy podłączenie to jest niemożliwe pod względem technicznym do 15.05.2023 r. lub gdy koszt przyłącza przekracza 5 000 zł. Osoby zamieszkujące w dzielnicach, w których istnieje sieć ciepłownicza, tj. Śródmieście, Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Boguszowice-Osiedle, Rybnicka Kuźnia będą musiały dostarczyć informację z właściwego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej o technicznej możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej i kosztach wykonania przyłącza.
 • Wysokość dofinansowania wynosi do 25 000 zł na 1 budynek (od 3 000 do 20 000 zł na źródło oraz 5000 zł na wymianę instalacji c.o.) .
 • Dofinansowanie można łączyć z dofinansowaniem z ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła „Czyste powietrze”. W przypadku równoległego korzystania z programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródła ciepła lub modernizację instalacji c.o. dofinansowanie przyznane przez Miasto Rybnik będzie obniżane o połowę.
 • Wysokość dofinansowań pokazuje poniższa tabela:
Dokumenty do pobrania:

Informacja: UM Rybnik

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Więcej w lokalsi.net

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn.