Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach oraz Urząd Miasta Żory przekazuje garść informacji dla uchodźców z Ukrainy.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


UGiM w Czerwionce-Leszczynach przekazuje następujące informacje:

 1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
 3. W punkcie recepcyjnym:
 • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Przejście graniczne | Adres punktu recepcyjnego:

 • Dorohusk-Jagodzin: Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 • Dołhobyczów-Uhrynów: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
 • Zosin-Uściług: Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
 • Hrebenne-Rawa Ruska: Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
 • Korczowa-Krakowiec: Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
 • Medyka-Szeginie: Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Budomierz-Hruszew: Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Krościenko-Smolnica: Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne.

INFOLINIA: +48 47 721 75 75

Więcej informacji tutaj.

Інформація для біженців з України

 1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в’їхати до Польщі.
 2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.
 3. У рецепційному центрі:
 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Пункт пропуску | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА:

 • Дорогуськ-Ягодзін: Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ – житловий масив
 • Долгобичів-Угринів: Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
 • Зосін-Устилуг: Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22-523 Городло
 • Гребенне-Рава Руська: Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
 • Корчова-Краковець: Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
 • Медика-Сегінє: Спортивний зал – Медика 285, 37-732 Медика
 • Будомир-Грушів: Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37-625 Кровіця Сама
 • Крощенко-Смольниця: Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +48 47 721 75 75

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.ua.gov.pl

Miasto Żory także przekazuje następujące informacje:

Miasto Żory udzieli pomocy obywatelom Ukrainy, uciekającym przed konfliktem zbrojnym trwającym w tym kraju. W tym celu w Żorach przygotowano około 200 miejsc dla uchodźców.

Solidaryzując się z naszymi sąsiadami z Ukrainy, władze miasta Żory przygotowało około 200 miejsc dla obywateli tego kraju, uciekających przed działaniami wojennymi. Miejsca noclegowe dla Ukraińców w potrzebie przygotowane zostały na terenie Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach (ul. Katowicka 24, 44-240 Żory)

przekazuje Urząd Miasta Żory

Uchodźcy z Ukrainy, którzy dotarli do Żor i potrzebują takiego wsparcia powinni obowiązkowo skontaktować się telefonicznie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego pod całodobowym numerem telefonu: + 48 604 145 600.

Osoby, które nie posługują się językiem polskim proszone są o kontakt pod numerami telefonu:
+48 530 330 219 – Alla Brożyna
+48 500 515 744 – Angelika Denisenko.

Жори надасть допомогу громадянам України, котрі втікають від збройного конфлікту, який триває в країні. З цією метою в Жорах приготовлено близько 200 місць для біженців.

Солідаризуючись з нашими сусідами з України, влада міста Жори підготувала близько 200 місць для громадян цієї країни, котрі втікають від військової агресії. Місця для нічлігу для українців в потребі розміщені на території Американського парку відпочинку Твінпігс (Twinpigs) в Жорах (вул. Катовіцька 24/ ul. Katowicka 24).

ВАЖЛИВО! Біженців із України, котрі дісталися до Жор і потребують такої підтримки, просимо сконтактуватися з Повітовим кризовим центром за номером телефону: +48604 145 600 (цілодобово).

Осіб, котрі не володіють польською мовою, просимо контактуватися за такими номерами:
+48 530 330 219 – Алла Брожина;
+48 500 515 744 – Анжеліка Денисенко.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

stan wojenny na Ukrainie Previous post Stan wojenny na Ukrainie
Zbiórki na rzecz Ukrainy Next post Zbiórki na rzecz Ukrainy: informacje Czerwionki-Leszczyn i Żor