harmonogram odpadów

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Jejkowice

W ramach rozstrzygniętego przetargu, Spółka EKO z Rybnika będzie nadal odbierała odpady komunalne z terenu Gminy Jejkowice.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Jak informuje Gmina Jejkowice, odebrane zostaną odpady wyłącznie z pojemników i worków, które będą wystawione przed posesją, lub jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie czy furtce. Pojemniki i worki należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub dnia
poprzedniego. Zabrane zostaną odpady zmieszane, jak i popioły i żużle znajdujące się w pojemnikach, a także odpady segregowane
znajdujące się w workach. Prosi się o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników. Popioły i żużle należy segregować w pojemnikach (kubłach) oddzielnie od pozostałych odpadów zmieszanych.

Częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów:

  • zmieszane – w okresie od 01 kwietnia do 31 października jeden raz na dwa tygodnie; w okresie od 01 listopada do 31 marca jeden raz na cztery tygodnie,
  • segregowane – raz w miesiącu,
  • biododpady – w okresie od 01 kwietnia do 31 października jeden raz na dwa tygodnie; w okresie od 01 listopada do 31 marca jeden raz na cztery tygodnie,
  • popiół – od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia co cztery tygodnie,
  • gabaryty, opony, zużyty sprzęt elektryczny (dotyczy tylko osób prywatnych) – odbierane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • odpady niebezpieczne, budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – odbierane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Harmonogram

Gmina Jejkowice
Gmina Jejkowice

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

nagrody Previous post Nagrody w Mszanie
reakcji świadka Next post Kolejny pijany kierowca zatrzymany dzięki reakcji świadka