gmina godów

Godów przygotowuje się na zmiany w systemie gospodarki odpadami.

Gmina Godów przygotowuje się na zmiany w systemie gospodarki odpadami. Zapytaliśmy Wójta gminy Godów o szczegóły zmian. Najważniejsza z nich to zapowiedź podwyżek od sierpnia 2020 roku.

Stawki w górę

Jak czytamy na stronie urzędu: „Obecnie stawka za wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie wynosi 18,00 zł od osoby. Natomiast stawka opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 40,00 zł. W pierwszym kwartale tego roku gmina ogłosi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych na terenie Gminy Godów, następnie zostanie podpisana nowa umowa z wyłonioną w drodze przetargu firmą komunalną, która to umowa będzie obowiązywała od 01.08.2020 r.

W związku z powyższym, stawki opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi do końca lipca 2020 roku pozostaną bez zmian, natomiast od 01.08.2020 r. stawki ulegną prawdopodobnie zmianie.”

Zmiany w systemie

Ulegną zmianie wzory deklaracji, każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, a względem osób, które nie będą prowadziły segregacji będą wszczynane postępowania administracyjne i naliczane opłaty karne. Stawka „karna” może stanowić 2 – 4 krotność stawki podstawowej.

O sposób naliczania opłat i weryfikacji zapytaliśmy w urzędzie. Wójt Mariusz Adamczyk stwierdził:

Weryfikacja będzie przeprowadzana bezpośrednio podczas wywozu przez firmę komunalną, najprawdopodobniej za brak segregacji będzie uważany pojemnik w którym znajduje się znaczna ilość tworzyw opakowaniowych, papieru opakowaniowego czy też metali oraz szkła (np. 30% określanych wzrokowo), które z powodzeniem można było wysegregować do worków o określonych kolorach.Nie będą jednak naliczany opłaty karne dla mieszkańców jeśli będzie to jednostkowy przypadek, a tylko wówczas jeśli będzie się ten proceder powtarzał przy kolejnych wywozach.Jednak na dzień dzisiejszy jeszcze nie ustalono konkretnych procedur postępowania w takich przypadkach.

Kolejne zmiany to:

  • wprowadzenie do regulaminu możliwości odbioru odpadów tekstylnych w PSZOK-ach
  • wydłużenie okresu dwukrotnego odbierania bioodpadów do listopada każdego roku.
  • określenie w regulaminie nowych wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach; dla osób którzy zdeklarują kompostowanie bioodpadów będą udzielane ulgi w postaci obniżenia stawki opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, jednakże wówczas nie będą odbierane bioodpady sprzed posesji przy zachowaniu możliwości odbierania bioodpadów wyłącznie na PSZOK-u

Zaciekawiło nas stwierdzenie o braku odbioru bioodpadów w przypadku kompostowania.

Osoby, które zdeklarują kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, nie będą otrzymywały worków do segregacji bioodpadów i nie będzie odbierana ta frakcja odpadu spod nieruchomości.Jednak wszyscy mieszkańcy zachowają możliwość dostarczenia bioodpadów do PSZOK, dlatego też nie powinny bioodpady znajdować się w odpadach zmieszanych, tym bardziej, że PSZOK będzie czynny dwa razy w tygodniu.

Czy są już jakieś propozycje wysokości zniżek dla kompostujących?

Na dzień dzisiejszy nie podjęto stosownej uchwały i nie wyliczono wysokości zniżki dla kompostujących.Będzie to przedmiotem dyskusji na komisjach Rady Gminy Godów.

Jak widać wiele pozostaje jeszcze spraw do wypracowania. Ten fakt nie dziwi zważywszy na to, że wiele gmin stoi przed tymi samymi dylematami. Zmiany jednak powinny zajść głębiej i wielotorowo o czym można przeczytać tutaj.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować?Wybuch gazu w Radlinie Previous post Potrzebna pomoc po wybuchu gazu w Radlinie
wyloguj swój mózg Next post Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii – Anders Hansen