drożej za śmieci w Czerwionce

Drożej za śmieci w Czerwionce-Leszczynach!? Jest projekt uchwały do konsultacji

Jak ogłasza Gmina – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 20.04.2022 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


W związku z powyższym Wiesław Janiszewski ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Jak informuje Urząd:

W terminie od 20.04.2022 r. do 26.04.2022 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected];
  • za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku także nastąpiła podwyżka za wywóz odpadów. Teraz mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn płacą 29,50 zł za osobę.

O ile będzie drożej?

Jak wynika z projektu uchwały:

Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
1) 32,00 zł miesięcznie od osoby,
2) 28,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy piątej i każdej kolejnej osoby.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 64,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) stawki, o których mowa w ust. 1 znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne.

Uchwała ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

wybuch metanu Previous post Wybuch metanu na KWK Pniówek! Cztery osoby nie żyją AKTUALIZACJA
konsultacje społeczne CPK Next post Konsultacje społeczne dotyczące CPK już jutro w Żorach!