CPK

CPK – wariant inwestorski dla Śląska wybrany

22 marca 2023 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach miała miejsce konferencja prasowa, dotycząca prezentacji tzw. „wariantu inwestorskiego” dla projektowanej linii kolejowej łączącej granicę Państwa z Katowicami. Inwestycja stanowi jeden z elementów inwestycji realizowanej przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Wybrany został wariant o oznaczeniu W72.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Schematyczny przebieg wariantu inwestorskiego. Źródło: strona internetowa CPK Sp. z o.o.

Inwestycja jest wyjątkowo istotna z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu. Z jednej strony ma swoich zwolenników, argumentujących konieczność jej przeprowadzenia włączeniem Jastrzębia-Zdrój do sieci kolejowej. Z drugiej strony jest cała rzesza osób sprzeciwiających się planom rządowym.

Przypomnijmy, że pierwsze informacje na temat planowanej inwestycji kolejowej pojawiły się już w pierwszej połowie 2020 roku. Rozpatrywano aż 11 wariantów w tym jeden zakładający właściwie zrównanie z ziemią Góry Ramża. Dzięki działalności, m.in. Stowarzyszenia Aktywni Społecznie Czerwionka-Leszczyny utworzona została grupa internetowa „Ratujmy Ramżę (CPK)„. Inicjatywa społeczna już na ówczesnym etapie wyraziła swój stanowczy sprzeciw planom zdegradowania środowiska naturalnego Ramży.

Po wielomiesięcznych analizach CPK, na początku 2022 r. przedstawiło nowe warianty, z których żaden nie uzyskał aprobaty mieszkańców oraz lokalnych władz. To właśnie te proponowane rozwiązania stały się przyczyną licznych protestów mieszkańców, którym nie jest obojętny los bogactwa naturalnego oraz ochrona budynków mieszkalnych, wśród których wytrasowano przebieg nowej linii kolejowej.

Podczas konferencji, przedstawiciele CPK starali się przekazać swoje argumenty, spłycając jednocześnie argumentację osób protestujących. Prowadzący inwestycję wydają się nie rozumieć, że na szali nie należy kłaść wyłącznie budynków przeznaczonych do wyburzenia, a dodatkowo uwzględniać znaczne oddziaływanie linii kolejowej na okoliczne domostwa. Palowice, spokojna dotychczas miejscowość, według przyjętego wariantu inwestorskiego, zostaną przecięte na pół. Trudno uznać za zasadną argumentację CPK, jakoby przewidziane rozwiązania techniczne całkowicie wykluczyły uciążliwość życia w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej o podwyższonej prędkości.

Tutaj można zapoznać się ze szczegółowym przebiegiem wybranego wariantu.

Przebieg wariantu inwestorskiego w obrębie Pojezierza Palowickiego i Palowic. Źródło: strona internetowa CPK Sp. z o.o.

Po analizie przyjętego wariantu inwestorskiego nasuwają się następujące wnioski:

  • wybrany wariant nadal ingeruje w naturalne bogactwa Pojezierza Palowickiego (przyznać trzeba, że w mniejszym zakresie np. w stosunku do wcześniejszego wariantu 63A zielonego),
  • Palowice mają stać się miejscowością podzieloną dwutorową linią kolejową (przewidziano bezkolizyjne skrzyżowania z istniejącym układem drogowym),
  • w materiałach prasowych CPK wskazano, że powstanie STACJA Palowice, podczas gdy na konferencji prasowej wyświetlano wizualizację PRZYSTANKU OSOBOWEGO Palowice. Różnica z punktu widzenia rozwiązań technicznych jest kolosalna,
  • wariant całkowicie omija Bełk,
  • zlikwidowane zostanie bardzo uczęszczane miejsce dla turystów w postaci parkingu przy drodze nr 924 (Czerwionka-Leszczyny – Żory) oraz dojścia pieszego do stawów Garbocz i Lanuch,
  • trasa wariantu mocno zbliża się do zabudować przy ul. Włościańskiej w rybnickiej dzielnicy Kłokocin.
Przystanek osobowy czy stacja Palowice? Rozbieżności w materiale prasowym i prezentacji CPK Sp. z o.o.

Według zapewnień CPK po prezentacji wariantu inwestorskiego nastąpią kolejne kroki związane m.in. z uzyskaniem niezbędnych decyzji środowiskowych oraz opracowaniem projektu budowlanego. Mieszkańcy będą mieli jeszcze sporo możliwości do wniesienia swoich uwag i wyrażenia swojego niezadowolenia. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że wszelkie dotychczasowe konsultacje społeczne nie wnoszą wiele do procesu inwestycyjnego. Przykład obrony Góry Ramży z 2020 r. pokazuje jednak, że presja ma sens.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

wizyta studyjna Previous post Ostatnia wizyta studyjna Powiatowej Szkoły Lokalnych Liderów
CPK... szok, rozgoryczenie i kłótnia Next post Burza w sprawie CPK. W tle oskarżenia o mobbing