Żorski Budżet Obywatelski

Złóż wniosek do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 i zmieniaj miasto!

Jeśli masz pomysł, jak zmienić miasto na lepsze i jaką inwestycję warto zrealizować w Żorach, to koniecznie weź udział w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022! Już od 4 maja mieszkańcy Żor będą mogli zgłosić swoje pomysły i zdecydować na co przeznaczyć ponad dwa miliony złotych z miejskiego budżetu w 2022 roku.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Żorski Budżet Obywatelski

W tym roku mieszkańcy Żor ponownie mogą zgłaszać projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musi wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 160 000 zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne. Należy pamiętać, że te ostatnie muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta. Własność nieruchomości można sprawdzić tutaj

.Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, w terminie od 4 maja do 4 czerwca 2021 r. w następujący sposób:

  • listownie na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
  • bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
  • elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów,
  • w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności lub stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku – za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Lista poparcia

Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami poparcia co najmniej 50 mieszkańców Żor. Wzór formularza do złożenia w formie papierowej oraz wzór listy poparcia będą dostępne w Urzędzie Miasta Żory w godzinach jego pracy. Można je też pobrać z linków pod artykułem.

e-Żory

W Żorskim Budżecie Obywatelskim można zarówno zgłaszać projekty do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosować w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem. By to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie, wchodząc na stronę i kliknąć zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu, także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta. Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć online propozycję inwestycji w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 należy kolejno:

  • zalogować się w EBOI
  • w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
  • ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
  • w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę”
  • opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami.

Zgłaszając projekt przez Internet jako załączniki trzeba dodać w wersji elektronicznej (skan + wersja edytowalna) wszystkie pliki, które są konieczne do zgłoszenia papierowego, tj. formularz wniosku, listę poparcia, a w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę opiekuna prawnego.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Zgłaszając wniosek należy możliwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną propozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny kosztorys – stworzony w oparciu o zapytania do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach lub innych miasta itp. Nie wolno przy tym wskazywać, że inwestycja musi zostać zrealizowana przez zakup sprzętu konkretnej marki czy wykonana przez konkretnego wykonawcę. Należy też pamiętać o podziale kosztów na te dotyczące działań inwestycyjnych i działań „miękkich”. Dodatkowo zgłaszający wniosek musi podać szacowane koszty eksploatacyjne zgłaszanej inwestycji w 5 kolejnych latach.

W kosztorysie należy zawrzeć wszystkie koszty, tzn. wziąć pod uwagę konieczność wykonania projektu, uzyskania pozwoleń, koszty obsługi czy utrzymania zgłaszanego przedsięwzięcia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wykonalności technicznej czy sposobu przygotowania kosztorysu, urząd zachęca do kontaktu z pracownikami Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta Żory pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 32 43 48 272 lub 32 43 48 276. 
Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. Należy także podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku można zgłosić się do pracowników Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr 32 43 48 176.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie w zakresie spełniania wymogów formalnych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonalności technicznej. Po ocenie, dokonanej przez Zespół Weryfikujący, jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości. Wszystkie projekty, które zostaną ocenione pozytywnie wezmą udział w głosowaniu. O terminach i szczegółach dalszych etapów urząd poinformuje, m.in. na miejskiej stronie internetowej , na profilu facebookowym Miasto Żory, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta. 

Dokumenty związane ze zgłaszaniem projektów:

Dokumenty ogólne, dotyczące Żorskiego Budżetu Obywatelskiego:

Platforma do obsługi budżetu obywatelskiego jest częścią projektu „E-Żory – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacja UM Żory

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

uchwała antysmogowa Previous post Petycja do marszałka: brakuje informacji o uchwale antysmogowej!
Grill+Run=Fun 2021 Next post GRILL+RUN=FUN 2021