Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki!

Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki!

Pomóż potrzebującym. Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki! Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada.

Rekrutacja wolontariuszy 2023 zakończona teraz przyszedł czas na poszukiwanie rodzin/osób potrzebujących dlatego apelujemy do wszystkich: Nie bądźcie obojętni!

Należy pamiętać, że rodziny nie mogą same nadsyłać zgłoszeń. Każda potrzebująca rodzina powinna zostać zgłoszona przez inną osobę. Zgłoszenia może dokonać każda osoba lub instytucja. Otwarcie bazy, z której darczyńcy mogą wybierać potrzebujące rodziny nastąpiło 18 listopada. Finał odbędzie się 16-17 grudnia.

Jak zgłosić rodzinę do Szlachetnej Paczki?

 • Upewnij się, że wiesz jakich rodzin poszukuje Paczka.
 • Pobierz zgodę wstępną i wydrukuj. Jeśli nie masz możliwości wydruku, skontaktuj się z wolontariuszami Szlachetnej Paczki z rejonu Czerwionka- Leszczyny, Ornontowice, Orzesze, gdy zgłaszana rodzina nie podpisze tego dokumentu, wolontariusz nie będzie mógł się z nią skontaktować. Ten druk jest obowiązkowy w procesie zgłoszenia.
 • Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić. Opowiedz jej o Paczce i o tym jak działa. Zadbaj o podpis rodziny na druku zgody wstępnej.
 • Uzupełnij druk zgody wstępnej o dodatkowe informacje o rodzinie.
 • Dostarcz druk do wolontariuszy. W celu przekazania oryginału dokumentu skontaktuj się z liderem Szlachetnej Paczki rejon Czerwionka- Leszczyny, Ornontowice, Orzesze: [email protected] lub 735 911 945

Nie czekaj! Jeśli znasz potrzebującą rodzinę, prześlij zgłoszenie już teraz. Dzięki temu wolontariusze będą mieli odpowiednią ilość czasu, by zakwalifikować do Szlachetnej Paczki jak najwięcej rodzin w potrzebie. 

Rodziny mogą być włączone do Szlachetnej Paczki z różnych powodów. Chcemy ułatwić proces pozyskiwania ich historii, decyzję o (nie)włączeniu Rodziny do Programu, a Darczyńcom – wybór Rodziny, której mogą pomóc. Stworzyliśmy więc listę najczęstszych trudności, z którymi mierzą się Rodziny i nazwaliśmy ją Kategoriami Rodzin.

Kategorie:

 • Choroba/ niepełnosprawność,
 • Dziecko chore/ z niepełnosprawnością,
 • Rodzina wielodzietna,
 • Samodzielny rodzic,
 • Start w samodzielność,
 • Starość i osamotnienie,
 • Zdarzenie losowe,
 • Dotknięci skutkami pandemii,
 • Dotknięci skutkami wojny,
 • Inne- Do tego kryterium włączamy Rodziny, których przyczyna trudnej sytuacji życiowej nie należy do żadnego z kryteriów wcześniej opisanych, a mimo to Rodzinie należy udzielić pomocy. To sytuacje, w których Rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy, itd.

Gdzie można znaleźć zgodę?
Są dwie opcje:

 1. Telefon do liderki rejonu lub wysłanie e-maila na adres e-mailowy rejonu
 2. Zgłosić rodzinę samodzielnie
  Pobierz formularz zgody wstępnej ze strony: https://www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine
  Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić do Paczki. Opowiedz jej o projekcie i – jeśli rodzina jest zainteresowana – poproś jej przedstawiciela o podpisanie zgody na kontakt z wolontariuszem.
  Zrób zdjęcie lub skan dokumentu, a oryginał wyślij na adres Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków).
  Wypełnij formularz zgłoszenia rodziny na stronie:
  https://www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine

Co jest potrzebne przy zgłoszeniu rodziny:

 • Dane osoby zgłaszającej,
 • Skan zgody,
 • Dane rodziny- które pozwolą na jej odwiedzenie,
 • Informacje o rodzinie- kategoria rodziny oraz krótki opis problemu.

Informacja i zdjęcie: Natalia Kubasa
Liderka Szlachetnej Paczki Czerwionka-Leszczyny, Ornontowice, Orzesze

Zwycięstwo koszykarzy MKS Wodzisław Śląski w ramach rozgrywek śląsko-opolskich w kategorii U15M Previous post Zwycięstwo koszykarzy MKS Wodzisław Śląski w ramach rozgrywek śląsko-opolskich w kategorii U15M
Otwarcie przedszkola w Dębieńsku Wielkim Next post Otwarcie przedszkola w Dębieńsku Wielkim