„Twoja Szansa – Twój Sukces”

„Twoja Szansa – Twój Sukces”

Biblioteka w Żorach otrzymała kolejny grant dla cudzoziemców, którego celem jest dostęp do ścieżek poprawy umiejętności umożliwiających, w zależności od indywidualnych potrzeb, podniesienie poziomu rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych, a także kompetencji społecznych.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Tym razem projekt Biblioteki „Twoja Szansa – Twój Sukces” dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, skierowany jest do obcokrajowców, którzy spełniają jednocześnie dwa poniższe warunki:
  • ukończyli 18 rok życia,
  • legitymują się dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL (lub wnioskiem o nadanie numeru PESEL, który później należy potwierdzić uzyskanym numerem PESEL) lub w przypadku osób, które nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL – zaświadczeniem o objęciu ochroną czasową wydawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Projekt trwać będzie do 30.04 2023r., a wsparciem zostanie objętych 50 osób.

Elementy modelu wsparcia obejmują:

1. Trójstopniową ścieżkę poprawy umiejętności, tj.

  • diagnozę umiejętności i potrzeb uczestników;
  • wsparcie edukacyjne uczestników w zakresie rozwoju umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych oraz wsparcie uczestników w nauce języka polskiego;
  • obowiązkową walidację nabytych przez uczestników umiejętności;

2. Zapewnienie uczestnikom dostępu do poradnictwa prawnego;
3. Zapewnienie możliwości korzystania ze wsparcia psychologicznego;
4. Zapewnienie możliwości wsparcia tłumacza.

Rekrutacja trwać będzie do 13 listopada br. Chęć udziału w modelu wsparcia można zgłosić osobiście w Recepcji Biblioteki przy ul. Rybnickiej 6-8 w Żorach, dzwoniąc pod numer 32 43 44 584 wew. 20 lub przesyłając imię, nazwisko, wiek i numer telefonu na adres e-mail: [email protected], w temacie wiadomości pisząc ZGŁOSZENIE.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Grant realizowany jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn.