Sejmik dla Młodych

Sejmik dla Młodych

“Sejmik dla Młodych” to szeroka inicjatywa śląskiej młodzieży, która ma na celu zmianę ordynacji wyborczej do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, która została wprowadzona, mimo sprzeciwu wielu osób w 2021 r. Młodzi z różnych środowisk zwarli szyki, aby razem działać na rzecz równych szans w procesie wyboru do Młodzieżowego Sejmiku.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Członkowie inicjatywy skierowali pismo do władz województwa, w którym krytycznie wyrażają się wobec obowiązującego rozwiązania. Uważają, że ówcześnie ustanowione prawem rozwiązania i ich zastosowanie doprowadziły do utraty dobrej opinii i autorytetu Młodzieżowego Sejmiku. Przeczytamy w nim m. in., że “obecnie, działanie młodzieżowego gremium z naszego województwa jest bardzo negatywnie oceniane przez zdecydowaną większość młodzieżowych działaczy i aktywistów z naszego kraju. Wybór dokonany przez komisję wyborczą budzi liczne kontrowersje i zazwyczaj często oceniany jest jako stronniczy.“

Założenia i cel inicjatywy przedstawili jej reprezentanci – Mikołaj Figlarski oraz Rafał Scholz:

Nasza inicjatywa zrzesza młodzież z całego naszego regionu. Mówimy tutaj o wielu młodzieżowych radach miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ale i również tych z północnych jak i południowych części województwa. Ponadto w inicjatywę zaangażowali się ludzie, którzy reprezentują całkowicie odmienne poglądy polityczne, są to działacze z Forum Młodych Ludowców, Młodej Lewicy, Młodych Nowoczesnych, Młodej Prawicy, Nowej Generacji, Pokolenia 2050 oraz Młodych dla Wolności. Do inicjatywy przystąpiły również osoby działające w organizacjach pozarządowych, które są reprezentowane przez Fundację Europejski Instytut Outsourcingu. Razem z nami są też działacze lokalni, w tym obecni członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, którym zależy na demokracji i sprawiedliwości – dodał Rafał Scholz, były Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku.
Zależy nam na tym, aby mandat młodzieżowych radnych był mandatem prawdziwym – to znaczy takim, który pochodzi od młodzieży. Podczas prac w ramach naszej inicjatywy m. in. analizowaliśmy ordynacje ustanowione w innych województwach. Znamy dobrze zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty przyjętych rozwiązań, dzięki rozmowom z naszymi koleżankami i kolegami z całego kraju. Chcemy, aby ordynacja co najmniej powróciła do poprzednich rozwiązań zmodyfikowanych o pewne ulepszenia. Należy jednak jednocześnie przyznać i zaznaczyć, że najsilniejszy mandat pochodziłby z wyborów powszechnych. Opracowaliśmy wstępnie kilka możliwych rozwiązań ordynacji, które mogłyby zostać przyjęte w naszym województwie. Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem władz województwa i mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy dobre rozwiązanie dla młodzieży z naszego województwa – powiedział Mikołaj Figlarski z Nowej Generacji, były Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.

W imieniu młodzieżówek partyjnych głos zabrał Jakub Paluch z Młodej Lewicy:

Sprawiedliwy proces rekrutacji do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego jest sprawą istotną dla każdej młodej osoby, bez względu na afiliację polityczną. Udowadnia to szerokie poparcie „Sejmiku dla Młodych“, pochodzące zarówno z prawej strony sceny politycznej, jak i lewicy. Na liście organizacji członkowskich widnieje szerokie grono, związane z głównymi partiami na naszej scenie politycznej. Merytoryczna wymiana poglądów i decyzyjność śląskiej oraz zagłębiowskiej młodzieży może zaistnieć tylko wtedy, gdy osoby zasiadające w MSWŚ mają silny i demokratyczny mandat. To on pozwala młodzieży efektywnie kształtować swoje otoczenie i poznawać funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego tak, aby w przyszłości działać na wyższych szczeblach w duchu demokracji. „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie“, dlatego mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zapewni młodzieży naszego województwa jego odpowiedni poziom.

W dniu konferencji (16.02.2023 r.) odbyła się również sesja Młodzieżowego Sejmiku, podczas której został odwołany jego dotychczasowy Przewodniczący Michał Róg. Radni w tym samym dniu wybrali jego następcę – Pawła Rostkowskiego, który podczas konferencji odniósł się do inicjatywy:

Podczas VI sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Radni przyjęli uchwałę ws. powołania doraźnej Komisji Statutowej tym samym dając zielone światło na dialog i wspólną pracę nad naszym statutem. Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego chce być obecny przy pracach nad zmianami w tym dokumencie. Cieszę się, że ponad podziałami możemy wspólnie pracować dla dobra przyszłych pokoleń. Naszym celem jest oddanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w jak najlepszej kondycji kolejnym kadencjom!

Pod wnioskiem do władz województwa podpisały się wymienione wyżej młodzieżówki partyjne, młodzieżowe rady z Bielska Białej, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Myszkowa, Piekar Śląskich oraz Tychów, Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu oraz poszczególni byli i obecni radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Informacja: Mikołaj Figlarski

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

II Żorska Konwencja Fitness Previous post II Żorska Konwencja Fitness już 1 kwietnia – to nie żart prima aprilisowy
Gminne eliminacje Regionalnego Konkursu Recytatorskiego MAŁY OKR Next post Gminne eliminacje Regionalnego Konkursu Recytatorskiego MAŁY OKR