ulgi dla przedsiębiorców

Rybnik oferuje ulgi dla przedsiębiorców

Rybnik, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w pandemii koronawirusa oferuje ulgi i zwolnienie z opłat.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty podczas pandemii mogą liczyć na wsparcie Rybnika. Miasto oferuje obniżkę stawek czynszu za lokale użytkowe, dzierżawę na określonych warunkach, odraczanie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości, a nawet umorzenie zaległości.

Obniżka czynszu

Przedsiębiorcy, którzy są najemcami miejskich lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, będą mogli wnioskować o obniżki stawki czynszu. Dotyczą one pierwszego kwartału 2021 roku. Jak informuje miasto:

Miesięczny czynsz najmu będzie mógł zostać obniżony do kwoty 1 zł netto, niezależnie od powierzchni zajmowanego lokalu

Poza wnioskiem trzeba złożyć oświadczenie, że na skutek pandemii koronawirusa i dalszego trwania stanu epidemii w kraju, przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub została ona znacznie ograniczona. Takie dokumenty trzeba złożyć Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Z takiej ulgi przedsiębiorcy mogli skorzystać także w listopadzie i grudniu.

Ulgi podatkowe

Prezydent Miasta może udzielić przedsiębiorcom i osobom fizycznym indywidualne ulgi na umotywowany i uzasadniony wniosek. Można odroczyć termin płatności lub umorzyć odsetki lub części należności głównej, związanej z wprowadzeniem stanu epidemii (w przypadku zaległości). Jak informuje miasto:

Wszystkie wnioski dotyczące branż, w których prowadzenie działalności zostało prawnie ograniczone, są rozpoznawane w pierwszej kolejności

Zwolnienie z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Prezydent Rybnika zawnioskuje do Rady Miasta Rybnika o przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży.

Uchwała będzie także dotyczyła zwrotu 1/3 opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za cały rok w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Wsparcie dla organizatorów ogródków wiosenno-letnich

W zeszłym roku został obniżony czynsz za grunt pod tzw. ogródkami na rynku i deptaku. Przedsiębiorcy płacili miesięcznie 1 zł netto za metr kwadratowy gruntu (w terminie od 1 września do 31 października). Z tej obniżki skorzystało 10 przedsiębiorców. Jak informuje miasto:

Jeśli ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez restauratorów będą nadal obowiązywały, a funkcjonowanie tzw. ogródków będzie możliwe, zasadne wydaje się zastosowanie analogicznych obniżek czynszów na czas ograniczeń wynikających z pandemii

Wsparcie PUP w Rybniku

Wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku otrzymały 10 944 firmy w regionie, z czego 7742 podmioty działają na terenie Rybnika. Prowadzony jest także nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy branżowej”. Szczegółowe informacje na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Braterska Kropla Krwi Previous post Braterska Kropla Krwi – oddaj krew
pojemniki na baterie Next post Pojemniki na zużyte baterie w każdej wodzisławskiej dzielnicy