Posada poprzez znajomości?

Posada przez znajomości?

Burmistrz Czerwionki-Leszczyn, Wiesław Janiszewski powołał do Rady Nadzorczej reprezentującej Gminę… synową Grzegorza Wolnika (prawej ręki Burmistrza Janiszewskiego), która nawet nie mieszka w Czerwionce-Leszczynach.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Jak czytamy w zarządzeniu Pani Nina Leśko-Wolnik została powołana do Rady Nadzorczej spółki SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wyjaśniła rzecznik Czerwionki-Leszczyn, Hanna Piorecka-Nowak:

Członek RN nie jest pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, stąd
też do jego wyboru nie mają zastosowania przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych

Nie został więc przeprowadzony żaden konkurs na to stanowisko i nie wiadomo ilu było chętnych na to stanowisko.

Jak rzecznik tłumaczy dalej:

Wybór przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny do Rady Nadzorczej w spółce SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. został przeprowadzony na podstawie dokumentów potwierdzających kompetencje niezbędne do pełnienia obowiązków członka RN.

Burmistrz Gminy i Miasta uznał, że Pani Nina Leśko-Wolnik daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka RN spółki i zabezpieczy interesy gminy w tak dużym przedsięwzięciu.

Fakt powołania Niny Leśko-Wolnik do RN z ramienia gminy nie stoi w sprzeczności z jej miejscem zamieszkania. Okoliczność ta nie ma wpływu na wykonywane przez nią obowiązki w RN. Podkreślenia wymaga, że obowiązujące przepisy nie nakładają obostrzenia w postaci rejonizacji przy wyborze członka RN. Siedziba spółki nie znajduje się również na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a w Bielsku Białej.

wyjaśnia Hanna Piórecka-Nowak

Jak dalej dowiadujemy się od Pani Rzecznik Pani Nina otrzymuje wynagrodzenie 1677 zł, pod warunkiem, że w danym miesiącu odbywa się posiedzenie RN.

W celu wykonania swoich obowiązków (ocena sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału
zysku albo pokrycia straty) RN może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności
jej działalności lub majątku.

Poza obowiązkiem lojalności, po wygaśnięciu mandatu członkowie rady nadzorczej są ustawowo zobowiązani do zachowania w poufności tajemnic spółki.

Oczywiście, Pani Rzecznik ma rację, jednak czy to etyczne odpowiedzcie sobie Państwo sami. Dlaczego?

Pani Nina Leśko-Wolnik prywatnie jest synową Grzegorza Wolnika – Radnego Sejmiku województwa Śląskiego i pełnomocnika ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki właśnie w Czerwionce-Leszczynach.

Grzegorz Wolnik niejednokrotnie jako polityk Platformy Obywatelskiej atakuje partię rządzącą w temacie nepotyzmu. Tymczasem nie przeszkadza mu to we wprowadzaniu tych samych standardów w UG Czerwionka-Leszczyny.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Wydarzenia i konferencja podsumowująca Program BLASK 2 Previous post Wydarzenia i konferencja podsumowująca Program BLASK 2
Podcast Subregionu Zachodniego #16 Next post Podcast Subregionu Zachodniego #16