podwyżka za śmieci

Podwyżka za śmieci w Czerwionce-Leszczynach? Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej

Wraca temat podwyżki za śmieci, o czym pisaliśmy całkiem niedawno. Czerwionka – Leszczyny, znów proponuje podwyżkę do 29,50 zł. za osobę!

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Nie tak dawno, jako pierwsi opublikowaliśmy artykuł o tym, że UGiM w Czerwionce-Leszczynach planuje podwyżkę za śmieci. Rozporządzenie pojawiło się na gminnej stronie, po czym znikło w niewyjaśnionych okolicznościach, co zauważył nasz Czytelnik. Pisaliśmy o tym tutaj.

Po ukazaniu się artykułu postanowiliśmy zapytać radnych Czerwionki-Leszczyn czy zgodzą się na ewentualną podwyżkę za wywóz odpadów. Ich odpowiedzi znajdziecie tutaj.

Jak się okazuje temat jest znowu „na topie”. Na stronie Gminy opublikowano zarządzenie, w którym Burmistrz Wiesław Janiszewski proponuje podwyżkę za wywóz śmieci aż do 29,50 zł za osobę!

Nowe stawki:

Jak czytamy w zarządzeniu:

Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 29,50 zł. miesięcznie od osoby,
  • 26,00 zł. miesięcznie od osoby w przypadku nieruchomośsci zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy piątej i każdej kolejnej osoby,
  • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – stawka wyniesie 59 zł. od osoby miesięcznie.

Jak czytamy na stronie UGiM:

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 21.01.2021 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W terminie od 21.01.2021 r. do 27.01.2021 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  • za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;
  • Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami.

Jak myślicie, jak zareagują radni? Czy zgodnie z tym, co mówili? Dowiemy się już niedługo – sesja RM odbędzie się 29 stycznia.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

seniorzy Allegro Previous post Allegro – Seniorzy otrzymają pomoc podczas zakupów
Podcast XII Next post Podcast Subregionu Zachodniego cz. XII