Podwyżka za śmieci w Czerwionce-Leszczynach? Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej

Podwyżka za śmieci w Czerwionce-Leszczynach? Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej

Wraca temat podwyżki za śmieci, o czym pisaliśmy całkiem niedawno. Czerwionka – Leszczyny, znów proponuje podwyżkę do 29,50 zł. za osobę!


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać. Zerknij tutaj!
lokalsi.net

Nie tak dawno, jako pierwsi opublikowaliśmy artykuł o tym, że UGiM w Czerwionce-Leszczynach planuje podwyżkę za śmieci. Rozporządzenie pojawiło się na gminnej stronie, po czym znikło w niewyjaśnionych okolicznościach, co zauważył nasz Czytelnik. Pisaliśmy o tym tutaj.

Po ukazaniu się artykułu postanowiliśmy zapytać radnych Czerwionki-Leszczyn czy zgodzą się na ewentualną podwyżkę za wywóz odpadów. Ich odpowiedzi znajdziecie tutaj.

Jak się okazuje temat jest znowu „na topie”. Na stronie Gminy opublikowano zarządzenie, w którym Burmistrz Wiesław Janiszewski proponuje podwyżkę za wywóz śmieci aż do 29,50 zł za osobę!

Nowe stawki:

Jak czytamy w zarządzeniu:

Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 29,50 zł. miesięcznie od osoby,
  • 26,00 zł. miesięcznie od osoby w przypadku nieruchomośsci zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy piątej i każdej kolejnej osoby,
  • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – stawka wyniesie 59 zł. od osoby miesięcznie.

Jak czytamy na stronie UGiM:

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 21.01.2021 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W terminie od 21.01.2021 r. do 27.01.2021 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  • za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;
  • Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami.

Jak myślicie, jak zareagują radni? Czy zgodnie z tym, co mówili? Dowiemy się już niedługo – sesja RM odbędzie się 29 stycznia.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn.