Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach radni przyjęli budżet miasta na rok 2020.

Zaplanowane na przyszły rok i najbliższe lata zadania priorytetowe to:

  • zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE – poprawa jakości powietrza i ograniczenie CO2 oraz pyłów PM10,
  • likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie Familoków do sieciowego nośnika ciepła,
  • remont zabytkowego zameczku w Leszczynach wraz z rewitalizacją społeczną i infrastrukturalną,
  •  budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku – ekologia i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • budowa sali gimnastycznej w Palowicach,
  • adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru SP 8 na pomieszczenia przedszkolne – poprawa warunków edukacji przedszkolnej,
  • przebudowa ul. Strzelczyka w Dębieńsku wraz z budową kanalizacji deszczowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zbigniew Wojtyło – skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, poinformował o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej, na temat budżetu na 2020 rok. Następnie pozytywne stanowisko w tej sprawie zabrał radny Stanisław Breza – Przewodniczący Komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Jak podaje oficjalna strona gminy, dochody miejskiej kasy określone zostały na poziomie 227.265.184,71 zł, a wydatki 230.508.084,72 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 27.342.604,02 zł.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki – Leszczyn, Wiesław Janiszewski złożył podziękowania:

„Dziękuję za przyjęcie budżetu, ale także dziękuję wszystkim którzy ten budżet przygotowywali. Budżet to najważniejsza uchwała, która dotyczy funkcjonowania Urzędu i jednostek, uchwała, która determinuje rozwój gminy, a także pozwala realizować politykę gminną, która jest ustalona w strategii rozwoju. Każdorazowo budżet jest budżetem możliwości, a nie potrzeb. Dziękuję przewodniczącemu komisji budżetowej za wszystkie uwagi będące kluczowe dla realizacji budżetu oraz jego tworzenia. Co warte podkreślenia, ten budżet jest najwyższym budżetem w historii Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W przyjętym budżecie mamy zapisanych szereg zadań, wytyczyliśmy więc kolejne ambitne cele i dołożymy wszelkich starań, aby ten budżet pozytywnie zrealizować z korzyścią dla naszych mieszkańców. Przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia chciałbym więc Państwu podziękować i życzyć wszystkiego dobrego, aby nasza współpraca układała się pomyślnie, dla dobra społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ”.

Na końcu sesji radni przełamali się opłatkiem.

*zdjęcia zostały pożyczone ze strony Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

Previous post Prywatny folwark za publiczne pieniądze
Next post Tylko 7 niedziel handlowych w 2020 roku.