Działaj Lokalnie

Masz pomysł? Zdobądź pieniądze i Działaj Lokalnie

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach kolejnej  edycji Programu. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego, a także gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Świerklany. 

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce , który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań opowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

1. Idea konkursu: powstanie społeczeństwa zdolnego do smoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Uzyskanie tego efektu gwarantują liderzy i animatorzy organizujący i promujący społeczne działania w lokalnym środowisku.

Uwaga! W tym roku pojawiła się nowość w postaci projektów przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii. Przedsięwzięcia te mogą mieć charakter akcyjny i jednorazowy, dotyczą np. szycia maseczek czy zaopatrywania osób starszych w żywność. Mogą dotyczyć obszarów edukacji, kultury, zdrowia, aktywności społecznej i rozwiązywać problemy bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego czy izolacji społecznej. Projekt taki powinien obejmować minimum miesiąc działań.

Kto i jak może ubiegać się o dotację?

– organizacje pozarządowe,

– stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,

– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,

– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego, raciborskiego lub gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Termin składania wniosków: do 31.07.2020

Generator wniosków: system.dzialajlokalnie.pl. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

Okres realizacji projektów: pomiędzy 10.08.2020 a 31.12.2020.

Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł (poza Raciborzem, Rydułtowami i Wodzisławiem Śl., gdzie pula na dofinansowania wynosi 4 360,00 zł)

Dodatkowych informacji udzielają:

– Natalia Mandrysz | mail: [email protected], tel. 32 739 55 12, wew. 13

– Agnieszka Pytlik | mail: [email protected], tel. 32 739 55 12, wew. 13

fot. Tim Marshall on Unsplash

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

fałszywe e-maile Previous post Uwaga na oszustów. Fałszywe e-maile
z pomocą powodzianom Next post Świerklany z pomocą powodzianom. Ruszyła zbiórka dla powodzian