gaz w górę

Gaz o 54% w górę, prąd o 24%. W Nowym Roku złapiemy się za… portfel

W nadchodzącym Nowym Roku rachunki za prąd wzrosną o około 24 %. Jeszcze gorsze wiadomości mamy dla ogrzewających dom gazem, ponieważ tutaj wzrost wyniesie aż 58%!

Nowy Rok to zwykle podwyżki. Tym razem, przy szalejącej inflacji będzie jeszcze gorzej. Prąd i gaz znacznie poszybują w górę. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii czterem sprzedawcom i pięciu największym spółkom dystrybucyjnym. Zatwierdził także nowe taryfy na sprzedaż gazu.

Od stycznia za prąd zapłacimy o 21 zł więcej

Wysokie hurtowe ceny energii oraz koszty zakupu praw do emisji CO2 są głównymi przyczynami wzrostu rachunków.

W ostatnim kwartale każdego roku w URE prowadzone są postępowania ,mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i tzw. sprzedawców z urzędu. Są to:

  • PGE,
  • Tauron,
  • Enea,
  • Energa.

Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i spółki dystrybucyjne, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do odbiorców końcowych. Tak skalkulowane taryfy przedkładają regulatorowi do zatwierdzenia. Prezes URE prowadzi postępowania taryfowe badając, czy wnioskowane przez przedsiębiorców taryfy spełniają wymagania określone prawem i przedstawiają jedynie uzasadnione koszty przedsiębiorców. Tak długo, jak regulator nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, uwzględniając aktualne warunki funkcjonowania rynku i sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, taryfy nie mogą zostać zatwierdzone

czytamy w uzasadnieniu

Na całkowity koszt rachunku za energię elektryczną składają się koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryf tzw. sprzedawców z urzędu), jak i usługi jej dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).

Gwałtownie rosną koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na ceny energii w naszym kraju, są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2).

Nasza energetyka w większości oparta jest bowiem na tym paliwie: 80 proc. wyprodukowanej w tym roku w kraju energii elektrycznej pochodziło właśnie z węgla. Koszty uprawnień w okresie od maja 2019 r. do listopada br. wzrosły od 100 do 310 zł za tonę i obecnie nadal rosną

tłumaczy Urząd Regulacji Energetyki

Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie.

Gaz w górę

Podwyżki gazu mocno odczują osoby, ogrzewające dom gazem. Tutaj podwyżka będzie jeszcze wyższa. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Od początku 2021 r. obserwujemy bowiem znaczny wzrost cen gazu ziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania tego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowany jest gaz odbiorcom. Właśnie utrzymujący się wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania tego paliwa przez PGNiG OD, jest głównym powodem wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych

tłumaczy URE

Od stycznia osoby gotujące na gazie zapłacą o 41% więcej, czyli ok 9 zł netto miesięcznie. Najdotkliwsza będzie podwyżka dla tych, którzy ogrzewają nim domy. Tutaj podwyżka wyniesie aż 58%! To ok 174 zł netto miesięcznie więcej. Zaś podwyżka dla osób, które podgrzewają gazem wodę wyniesie 56 zł.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

budżet jednogłośnie przyjęty Previous post Budżet dla Czerwionki-Leszczyn jednogłośnie przyjęty
gra miejska Next post Gra miejska w Rybniku- weź udział