Szanują tradycje i pamięć.

W ramach dofinansowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka – Leszczyny projektu „Tradycja-Pamięć-Troska” wystąpiliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej o wpisanie do stosownych rejestrów dwóch grobów Powstańców Śląskich – Ludwika Groborza i Urbana Czecha oraz grobu Żołnierza Września Adama Zająca, zlokalizowanych na starym cmentarzu leszczyńskim.

Złożyliśmy także podobny wniosek, dotyczący znajdującej się w kościele p.w. Andrzeja Boboli tablicy, poświęconej zamordowanemu przez hitlerowców ks. Adolfowi Pojdzie. 2 stycznia otrzymaliśmy pismo z IPN o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy grobu Urbana Czecha i wpisaniu go do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem 292 ! Pozwoli to na staranie się o środki na ewentualną rekonstrukcję grobu i inne działania, mające na celu jego utrzymanie i pielęgnację. Procedury związane z pozostałymi wnioskami trwają. Niebawem Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” wystąpi z kolejnymi wnioskami, odpowiadając na apel Instytutu o zgłaszanie grobów powstańczych.

Previous post Zółta rzeka w Czerwionce-Leszczynach!
Next post Lis w centrum Leszczyn.