ogrzewanie

Dofinansowanie na grzejniki i termostaty w Rybniku

Rada Miasta Rybnika zdecydowała o zmianie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów podłączenia budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej. Katalog kosztów kwalifikowanych rozszerzono o zakup oraz montaż grzejników i termostatów.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Przy zmianie sposobu ogrzewania podstawowy koszt inwestycji związany jest z zakupem i montażem źródła ogrzewania. W przypadku ogrzewania sieciowego pracuje ono zdalaczynnie, a ciepło dostarczane jest do budynku przy pomocy sieci. Dla tego typu inwestycji istotne są więc inne wydatki.

Jak tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera, na wniosek którego Rada Miasta Rybnika przyjęła stosowną uchwałę 23 kwietnia br:

W całym przedsięwzięciu inwestycyjnym bardzo często dominującym jest koszt zakupu oraz montażu grzejników i termostatów. Włączenie tych pozycji do katalogu kosztów kwalifikowanych będzie więc miało bezpośrednie przełożenie na wysokość udzielanego dofinansowania

Do tej pory (zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Rybnika uchwałą z 13 grudnia 2018 roku), przy dofinansowaniu inwestycji, polegającej na likwidacji w budynku wielorodzinnym źródła ciepła opalanego paliwem stałym (niespełniającym wymagań klasy 5 i wyższej) i jego zastąpieniu podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania uwzględniane były koszty wykonania przyłącza, węzła cieplnego oraz instalacji wewnętrznej (za wyjątkiem grzejników).

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (zobacz projekt uchwały). O dotację mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i osoby fizyczne.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Czerwionka koronawirus Previous post Kolejny przypadek koronawirusa w Czerwionce-Leszczynach
termomodernizacja Boguszowice Next post Termomodernizacja w Boguszowicach