dodatek węglowy

Dodatek węglowy

11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Sprawdź komu przysługuje.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Realizatorem zadania w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej

informuje Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

Dla kogo?

Dodatek węglowy będzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

Jeśli są zasilane paliwami stałymi, czyli: węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę

informuje UGiM w Cz-L

Ile?

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3 000 zł – zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe rozumiane jest poprzez:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne informacje:

 • Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 • Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.
 • Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać dopiero po opublikowaniu rozporządzenia ministra, które określi wzór wniosku. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wzór wniosku ma zostać opublikowany wkrótce.

Informacja: UGiM Czerwionka-Leszczyny

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Sukcesy Sandry Dzieżok Previous post Sukcesy Sandry Dzieżok na Mistrzostwach Europy w wyciskaniu
Leszczyniada IV zapisy Next post LESZCZYNIADA IV – zapisy na poszczególne konkurencje