II faza odmrażania gospodarki

4 maja rusza druga faza „odmrażania” gospodarki

4 maja zostaną otwarte galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe. Natomiast od 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola. Jednak reguły sanitarne nie zostaną poluzowane.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Jak mówi premier, Mateusz Morawiecki:

Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł sanitarnych, zasad odstępu między ludźmi. Z domu wychodzimy do pracy, po zakupy, w sprawach ważnych dla zdrowia

4 maja ma zostać odmrożona II faza gospodarki. Ruszą hotele, galerie handlowe i miejsca noclegowe.

Na dzisiejszej konferencji premier mówił:

Luzowanie obostrzeń wynika z potrzeby uruchomienia gospodarki, ale musimy działać ostrożnie i elastycznie. Czasami będziemy luzowali te obostrzenia, czasem może się zdarzyć, że będziemy musieli zrobić krok wstecz. Taki jest charakter tego wirusa

Galerie i hotele celowo zostaną otwarte po majówce, by w ramach majowego weekendu nie ruszać tłumnie w często uczęszczane miejsca. Rząd w drugiej fazie, od 6 maja chce otworzyć żłobki i przedszkola. Decyzje będą podejmowane dla każdej placówki organy prowadzące.

w III fazie zostaną otwarte kolejne usługi, pod warunkiem, że będziemy stosować się obostrzeń.

Ministerstwo pracuje nad wytycznymi dla poszczególnych branż, dotyczących obowiązków sanitarnych i zasad bezpieczeństwa, za które odpowiedzialna jest wiceminister Olga Semeniuk.

Szczegóły II fazy

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe zostaną otwarte.

Wprowadzony zostanie limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne, do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

 • Hotele i noclegi ruszą, lecz bez basenów i siłowni.
  Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości, z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Zakaz został zniesiony. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
 • Sklepy budowlane będą czynne w weekendy
 • Biblioteki i muzea
  Uchylony zostanie zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Rehabilitacja lecznicza
  Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

6 maja otwarte zostaną żłobki i przedszkola, jednak w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć.

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa:

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Źródło i grafika: gov.pl

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

MDPS Previous post Zamknęli się z podopiecznymi dla ich bezpieczeństwa
Next post Łącznie już 7 zakażeń w Czerwionce-Leszczynach