sprawdź czy otrzymasz dodatek węglowy

Ważne! Otrzymałeś odmowę przyznania dodatku węglowego? Sprawdź czy jednak go otrzymasz!

Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach – 3 listopada 2022 r. weszły w życie duże zmiany, mające wpływ na przyznanie prawa do dodatku węglowego. Termin składania wniosku o dodatek węglowy upływa 30 listopada 2022 roku. Trzeba się spieszyć, gdyż może się okazać, że mimo otrzymania odmowy, świadczenie Wam się należy.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Ograniczenie zasady „jeden adres, jeden dodatek”

Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy:

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe
  • w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

Brak możliwości podzielenia jednego adresu na dwa adresy do 30 listopada 2022 r. oznacza, że zasada „jeden adres, jeden dodatek” zostaje ograniczona. Gospodarstwu domowemu zajmującemu lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej

informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Warunkiem przyznania świadczenia jest ustalenie na podstawie wywiadu środowiskowego, że pod jednym adresem zamieszkuje w odrębnych lokalach kilka gospodarstw domowych oraz wykorzystują oddzielne lub wspólne źródła ogrzewania.

Zadaniem pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzającego wywiad środowiskowy będzie ustalenie:
  • czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo,
  • czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach,
  • czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego.

W przypadku, gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Przed 3 listopada 2022 r. dodatek węglowy przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r. lub ewentualnie po tym dniu w przypadku nowo uruchamianych źródeł ciepła.
To oznaczało, że dodatek węglowy nie przysługiwał osobom, które zgłosiły deklarację w CEEB po 11 sierpnia 2022 r.
Od 3 listopada 2022 r. przyznanie dodatku będzie możliwe nawet, gdy źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia 2022 r., pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz uprawniające do otrzymania tego dodatku.
W wyżej wymienionej sytuacji pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie ustalał, czy:

  • wnioskodawca zamieszkuje i gospodaruje pod wskazanym adresem,
  • stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego.
Co zrobić, by uzyskać świadczenie na nowych zasadach

Jeżeli wniosek o dodatek węglowy był złożony do 3 listopada 2022 roku wnioskodawca nie otrzymał informacji o jego rozpatrzeniu, to wniosek będzie rozpatrywany na nowych zasadach.
Jeśli do 3 listopada 2022 roku wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem, może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Ostateczny termin składania wniosku o dodatek węglowy upływa z dniem 30 listopada 2022 roku, więc trzeba się pospieszyć.

Informacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

wysyłka kontenera Previous post Dziś wyruszył kolejny kontener od Stowarzyszenia Przyjaciół Afryki ,,Hope for kids”
Skubanie pierza, fyjderbal i potańcówka z Kapelą Fedaków Next post Skubanie pierza, fyjderbal i potańcówka z Kapelą Fedaków