Urząd Miasta

Urząd Miasta Rybnik dalej z ograniczeniami

Urząd Miasta Rybnika, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, w dalszym ciągu funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Zmiany wprowadzone zostały w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Urząd Miasta Rybnika czynny jest w ciągu całego tygodnia (pn.-pt.) w godzinach od 7.30 do 18.00 z przerwą w godzinach: 11.00 – 13.30. Urzędnicy pracują w systemie dwuzmianowym, a między jedną a drugą zmianą – w czasie przerwy w pracy urzędu – prowadzona jest dezynfekcja.
Od 20 maja zmieniły się godziny funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, który jest czynny w ciągu całego tygodnia (pn.-pt.) w godzinach 7.30 – 15.30.

W dalszym ciągu w urzędzie wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów.

Wyjątkiem są sytuacje, w których zapewnianie pomocy klientom jest niezbędne, w szczególności w zakresie załatwienia spraw dotyczących:

• ewidencji ludności i dowodów osobistych;
• pomocy społecznej;
• świadczenia usług komunalnych;
• wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
• administracji architektoniczno-budowlanej
• ochrony środowiska
• korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy Prawo wodne
• przebudowy, remontu lub umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej

Tak jak do tej pory, osobiste załatwienie sprawy w Urzędzie w sytuacji tego wymagającej możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego wydziału czy biura.
Urząd Stanu Cywilnego realizuje sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

W dalszym ciągu:

• wstrzymany zostaje elektroniczny (kolejkowy) system rezerwacji terminów
• kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce Magistrat.
• klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
• przy wejściu do budynku od ulicy Miejskiej ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu ) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
• wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.
• zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Szczegółowe informacje w zarządzeniach Prezydenta Miasta Rybnika dotyczących:

ograniczenia wykonywania zadań przez urząd miasta
wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19

Lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają mieszkańcy. Urząd zachęca, by kontaktować się z poszczególnymi wydziałami, ogólny telefon urzędu jest często zajęty:

• Wydział Komunikacji
32 43 92 062, 32 43 92 072, 32 43 92 076, 32 43 92 092, 32 43 92 093, 32 43 92 254
[email protected]

• Wydział Spraw Obywatelskich
32 43 92 161
[email protected]

• Wydział Polityki Społecznej
32 43 92 007
[email protected]

• Wydział Podatków
32 43 92 150
[email protected]

• Urząd Stanu Cywilnego
32 42 23 210
[email protected]

• Biuro Działalności Gospodarczej
32 43 92 195, 32 43 92 165
[email protected]

• Wydział Ekologii
32 43 92 012
[email protected]

• Wydział Mienia
32 43 92 028
[email protected]

• Wydział Architektury
32 43 92 059
[email protected]

• Wydział Zamówień Publicznych
32 43 92 302
[email protected]

• Wydział Geodezji i Kartografii
32 43 92 384
[email protected]

• Wydział Organizacyjny
32 43 92 219
[email protected]

• Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
32 43 92 327
[email protected]

• Kontakt do centrali Urzędu Miasta Rybnika:
tel. (+48) 32 439 20 00
[email protected]

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

wiśniowiec Previous post Rowerowy Wiśniowiec
wybuch pieca na Wodzisławskiej Next post Matka wyrzuciła dziecko przez okno!