Ignacy

Trwają prace na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”

Trwają prace modernizacyjne na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu. Dzięki nim nowe oblicze zyskują kolejne obiekty dawnej kopalni.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy” to jedna z priorytetowych inwestycji miasta. Od kilku lat odnawiane są kolejne kopalniane przestrzenie – zmodernizowano już wieżę ciśnień oraz budynki stolarni i maszynowni szybu „Głowacki”. Teraz prace toczą się w budynkach nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” oraz na terenie byłej sprężarkowni.

Modernizacja nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”

Na modernizację nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” miastu udało się uzyskać unijne środki w wysokości prawie 4,5 mln zł. Powstanie tam pełna nowatorskich rozwiązań multimedialna ekspozycja nawiązująca do historii tego miejsca i pary jako źródła energii wykorzystywanego w przemyśle. Wystawa będzie miała charakter centrum nauki – zwiedzający będą mogli poszczególne stanowiska poznawać empirycznie. Największą atrakcją będzie możliwość zobaczenia pracującej maszyny parowej z roku 1920 Linke-Hofmann-Werke AG – BRESLAV o mocy 1800 (KM) koni mechanicznych.

Spora część robót budowlanych na obiekcie została wykonana – trwają prace instalacyjne w zakresie okablowania elektrycznego, wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania w całym obiekcie oraz budowlane i wykończeniowe w sanitariatach i pomieszczeniach biurowych. Z uwagi na znacznie gorszy stan techniczny elementów tkanki budowlanej w porównaniu do stanu z okresu opracowywania inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowej (2016 r.) zakres robót musiał zostać rozszerzony, a planowany termin ukończenia przesunięty. Prace budowlane uzależnione są też od aranżacji wystawienniczej. W związku koniecznością wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji nowych rozwiązań, pozwalających na uruchomienie maszyny parowej, miasto ogłosiło przetarg na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej. Gdy dokumentacja będzie już gotowa, ogłoszony zostanie kolejny przetarg na wykonanie wskazanych robót – dopiero wtedy zakończone zostaną główne roboty modernizacyjne. Zgodnie z przyjętymi założeniami wprowadzenie w ruch parowej maszyny wyciągowej będzie możliwe dzięki wybudowaniu obok budynku maszynowni niewielkiej, zasilanej kotłem na olej opałowy kotłowni z wytwornicą pary.

Budynek byłej sprężarkowni

Na „Ignacym” prace trwają również w budynku byłej sprężarkowni, który poddany został kompleksowej przebudowie w celu zmiany pierwotnej funkcji przemysłowej na nową usługową. Przestrzeń będzie po modernizacji służyć głównie lokalnej społeczności. Ten budynek z czerwonej cegły zyska nowy, funkcjonalny układ pomieszczeń. Odnowiony obiekt będzie pełnić funkcję wspomagającą proces rewitalizacji dzielnicy Niewiadom, stąd też wśród planowanych nowych funkcji budynku znalazły się: świetlica środowiskowa, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, miejsce prowadzenia działań kulturalnych.

Na obiekcie trwają teraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku i prace związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu. Modernizacja powinna zakończyć się pod koniec czerwca, jednak dotrzymanie tego terminu może być zagrożone, z uwagi na występującą w elementach budynku wilgoć, która nie pozwala na instalację wykładzin podłogowych i powoduje powstawanie wykwitów na już wykończonych ścianach i sufitach. Co ważne, również na remont sprężarkowni Rybnik uzyskał spore wsparcie finansowe w wysokości blisko 6 mln zł.

Teren pokopalnianego kompleksu

Unijne dofinansowanie w wysokości 5,6 mln zł Rybnik uzyskał także na zagospodarowanie terenu pokopalnianego kompleksu, pomiędzy ulicą Mościckiego i Sportową (wartość całego projektu: 6,6 mln zł). Pomiędzy poszczególnymi budynkami „Ignacego” powstanie m.in. industrialny plac zabaw i rozrywki dla dzieci, a rekreacyjno-wypoczynkowy teren będzie tworzył atrakcyjną całość dla odwiedzających. Swobodna kompozycja przestrzeni inspirowana będzie nieregularnymi, ulotnymi formami obłoków pary. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Zakończeniem procesu inwestycyjnego na kopalni „Ignacy” będzie remont tzw. budynku wejściowego, który planowany jest w ciągu najbliższych dwóch lat.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

rekrutacja przedszkole Previous post Przedszkola w Czerwionce-Leszczynach pozostaną zamknięte
uwaga fałszywy wnuczek Next post Metodą „na wnuczka” wyłudził kilkanaście tysięcy