Strajk w rybnickim szpitalu – przełożony

Strajk w rybnickim szpitalu został przełożony z 24 lutego na 2 marca.

MOZ NSZZ Solidarność WSS nr. 3 w Rybniku wydał komunikat:

Ze względu na złożoność tematu strony uzgodniły, że zawieszamy strajk do 2 marca 2020 r. i spotykamy się w Katowicach, we wtorek 25 luty 2020 r. Mamy nadzieję, że czas dany wszystkim stronom sporu pozwoli na wypracowanie kompromisu i załatwienie dalszych postulatów wynikających ze sporu zbiorowego!

Strajk został przełożony, ze względu na dobry przebieg rozmów w obecności Marszałka Jakuba Chełstowskiego, z udziałem Dyrektor Bożeny Mocha-Dziechciarz. Kolejne rozmowy odbędą się 25 lutego.

Związki zawodowe domagają się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników placówki o 400 zł brutto. O sprawie pisaliśmy tutaj.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Previous post Stowarzyszenie Luxtorpeda przy współpracy z Urzędem Gminy i Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej uruchomili zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym w pożarach
Komunikacja miejska Next post Rozbita komunikacja