Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Od 26 marca do 9 kwietnia br. uruchomione zostaną skrzynki podawcze na dokumenty składane przez rodziców na potrzeby rekrutacji.

Gmina Czerwionka wydała komunikat:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.), mając jednocześnie na uwadze Zarządzenie nr 5/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2020/2021 z późniejszymi zmianami informujemy, że w okresie od 26 marca do 9 kwietnia br. uruchomione zostaną skrzynki podawcze na dokumenty składane przez rodziców na potrzeby rekrutacji.

O dostępności skrzynek podawczych można się dowiedzieć na stronach internetowych poszczególnych jednostek. W razie jakichkolwiek pytań gmina prosi o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z jednostkami oświatowymi, prowadzącymi rekrutację.

Kontakty do poszczególnych placówek znjadują się tutaj.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn. Pracownik sklepu charytatywnego dobryduch.pl