kompostownik

Masz kompostownik? Będzie taniej

Warto zaopatrzyć się w kompostownik. Od 1 września br. mieszkańcy, kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku, zapłacą miesięcznie o 6 zł mniej za wywóz odpadów.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Uchwałę w tej sprawie przyjęli rybniccy radni na sesji, 21 maja br. Zgodnie z zapisami przyjętej uchwały, zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Przeprowadzona przez miasto kalkulacja wskazuje, że zmniejszone koszty transportu i zagospodarowania bioodpadów, które trafią do kompostowników eksploatowanych przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, korzystających ze zwolnienia w opłacie, powinny zrekompensować ubytki dochodów do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wyjaśnia Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Szczegółowe efekty wprowadzonego zwolnienia z części opłaty znane będą po wejściu w życie nowych zasad i poznaniu liczby mieszkańców z nich korzystających.

Jak skorzystać ze zwolnienia części opłaty?

Aby skorzystać ze zwolnienia konieczne będzie złożenie nowej deklaracji i zaznaczenie w niej faktu korzystania z przydomowego kompostownika. Nowy wzór deklaracji (pdf, 695 KB) przyjęty został przez rybnickich radnych na kwietniowej sesji.

Nowe deklaracje obowiązywać będą od 1 września i składać je można będzie:
• w formie papierowej, w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2;
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej tutaj.

Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze, takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

Zgodnie z przepisami, w 2020 roku 50% odpadów komunalnych gromadzonych powinno być w sposób selektywny. Niestety w Rybniku wciąż zbyt mała ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. To bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie tych parametrów naraża miasto na dotkliwe kary środowiskowe.

Dane z morfologii odpadów wykonanej dla Miasta Rybnika przez Główny Instytut Górnictwa w 2018 r. mówią, że w zmieszanych odpadach komunalnych znajduje się ok. 35% bioodpadów, które podlegają wydzieleniu. Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wprowadzony został w Rybniku 1 stycznia br.

Zobacz także: Makulaturę zbierali, o środowisko zadbali

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

hulajnogi Previous post Hulajnogi w Rybniku
muzeum Next post Muzeum otwiera się dla zwiedzających