Koronawirus

Imprezy masowe odwołane!

Zakaz dotyczy wszystkich imprez sportowych i artystycznych, na które przychodzi ponad 1000 osób, a w hali ponad 500 osób. Decyzja zapadła po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego.

Jak informuje Mateusz Morawiecki:

Koronawirus i epidemia to realne i globalne zagrożenie. WHO proponuje podjęcie radykalnych działań, ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. W poczuciu odpowiedzialności podejmujemy prewencyjne działania. W Hiszpanii w ciągu jednej doby odnotowano 400 nowych przypadków, podobnie w Niemczech i Francji. Całe Włochy to czerwona strefa, ogłoszono zakaz przemieszczania się. To nasi bezpośredni sąsiedzi. Dlatego po dyskusjach podejmujemy decyzję, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczenie skutków

Impreza masowa – zgodnie z ustawą taka, która jest organizowana dla co najmniej 1000 osób (lub dla co najmiej 500 osób, jeśli odbywa się w hali; w przypadku imprezy sportowej próg to 300 osób.

Natomiast minister nauki, Jarosław Gowin już wcześniej zalecił rektorom zawieszenie współpracy międzynarodowej, w tym wymianę studentów, organizację konferenecji naukowych i odwołanie imprez kulturalnych. Nie wykluczył, że konieczna będzie rekomendacja, dotycząca przeprowadzania zajęć w formie e-learningu.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Previous post Czerwionka – Leszczyny tonie w śmieciach
Kwarantanna w Gaszowicach Next post Kwarantanna w Gaszowicach. Nie dajcie się psychozie strachu