Boguszowickie Obiady

Boguszowickie Obiady będą kontynuowane

Smakowite i potrzebne wsparcie.

Przez cały okres wakacji w dzielnicy Rybnika Boguszowice Osiedle realizowana była wspaniała akcja pomocowa. Seniorzy i osoby niepełnosprawne otrzymywali codzienne wsparcie w postaci ciepłego posiłku. Za ich przygotowanie i dystrybucję odpowiadała restauracja Manufaktura Smakowitości z Rybnika, która swoją siedzibę ma przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku, czyli właśnie na terenie wspomnianej dzielnicy.  

Zespół z Manufaktury Smakowitości i Grzegorz Głupczyk (Stowarzyszenie „17-tka”)

Akcja miała rozmach. Codziennie wsparcie otrzymywało 30 mieszkańców dzielnicy. Łatwo więc wyliczyć, że przez cały okresy przygotowano i dostarczono łącznie blisko 2 000 porcji. Wszystkie rozdano bezpłatnie, a w kontakcie z potrzebującymi pomogli lokalnie działający społecznicy związani ze Stowarzyszeniem “17-tka”

Boguszowickie Obiady wspierają podwójnie.

Boguszowickie obiady to akcja, która ukierunkowana była na wsparcie potrzebujących. Nie był to jednak jedyny cel. Równie ważnym było wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, takich jak właśnie Manufaktura Smakowitości. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika i prowadzony przez tę organizację Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Opisywane działania bowiem to efekt realizacji instrumentu wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

W ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej mamy mamy możliwość wspierania przedsiębiorców społecznych zakupami interwencyjnymi. Głównie chodzi nam o przedsiębiorców, których działalności została ograniczona, a dochody znacząco się zmniejszyły w wyniku pandemii. Jednym z takich przedsiębiorstw społecznych jest Manufaktura Smakowitości (prowadzona przez Fundację Zawodowo Pomagamy), która w odpowiedzi na zapotrzebowanie (…) podjęła się codziennego przygotowywania i dostarczania kilkudziesięciu obiadów dla mieszkańców Boguszowic.

mówi Izabela Kaznowska, członek zarządu Stowarzyszenie CRIS.

Wsparcie miało zatem charakter podwójny: wsparcie otrzymywały zarówno podmioty ekonomii społecznej i zatrudnieni w nich ludzie, jak i osoby objęte wsparciem w ramach zakupów interwencyjnych. W tym wypadku byli to seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pieniądze na te działania zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pochodziły ze środków unijnych.

Nie tylko Boguszowice. Nie tylko obiady. 

Co ważne działalność w ramach wspomnianego mechanizmu to nie tylko do dzielnica Boguszowice Osiedle. I nie tylko wsparcie żywieniowe. 

Zakupami interwencyjnymi udało nam się objąć także innych przedsiębiorców społecznych m. in. Spółdzielnię socjalną „Z ikrą”, która we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej dostarczała w okresie wakacyjnym obiady dla potrzebujących mieszkańców Rybnika; Centrum Kreatywnej Edukacji Robokids z Żor, które drukuje przyłbice ochronne dla seniorów, podopiecznych placówek o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, itp. Spółdzielnię socjalną SOS z Lysek, która realizuje usługi sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń.

mówi Izabela Kaznowska, członek zarządu Stowarzyszenie CRIS.

Koncepcja, którą przygotowali ludzie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika jest więc zdecydowanie szersza. Łącznikiem za każdym razem jest epidemia, to w związku z nią wsparcie jest udzielane. To w celu przeciwdziałania jej skutkom swoją aktywność podejmują podmioty ekonomii społecznej, które otrzymały dofinansowanie. 

Boguszowickie Obiady Czwartkowe.

Wsparcie udzielane przez Manufakturę Smakowitości i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Boguszowicach Osiedlu miało jeszcze jeden wymiar: promocję wolontariatu. Przez cały okres wakacyjny posiłki przygotowywane były codziennie, przez siedem dni w tygodniu, ale rozwożone już tylko sześć. Ten siódmy – a w zasadzie czwarty – to dzień, w którym za roznoszenie posiłków odpowiedzialni byli wolontariusze z dzielnicy Boguszowice Osiedle. Warto w tym miejscu przypomnieć, że tzw. Boguszowickie Obiady Czwartkowe to tylko jedna z wielu aktywności wolontaryjnych podejmowanych i realizowanych przez mieszkańców wspomnianej już dzielnicy, w ramach akcji #OsiedleDobrychLudzi, która ukierunkowana jest propagowanie pozytywnego wizerunku dzielnicy.

Wolontariusze akcji #Boguszowickie Obiady Czwartkowe

To jeszcze nie koniec. 

Boguszowickie obiady w ramach pierwszego zamówienia interwencyjnego dostarczono ostatni raz 31 sierpnia 2020 roku. To jednak nie koniec, bowiem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, zadeklarowało kontynuację wsparcia. Wymiar zostanie niezmniejszony, niezmienne pozostają jednak dwa elementy: obiady będą bezpłatne, a za ich przygotowanie w dalszym ciągu odpowiadać będzie Manufaktura Smakowitości zatrudniająca osoby niepełnosprawne.

Zespół „Szefów Kuchni” z Manufaktury Smakowitości
węgiel koksowy Previous post Węgiel koksowy na liście surowców strategicznych
oczyszczacze Next post Będą oczyszczacze powietrza dla niektórych przedszkoli