Rybnik buduje brakujące 4 km drogi Racibórz – Pszczyna

Rybnik buduje brakujące 4 km drogi Racibórz – Pszczyna

17 maja w rybnickim magistracie podpisano umowy na dokończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Na spotkanie do Urzędu Miasta Rybnika zaproszeni zostali rybniccy parlamentarzyści, Radni Miasta Rybnika oraz dziennikarze lokalnych i regionalnych redakcji. Podpisanie umowy na kontynuację budowy drogi Racibórz – Pszczyna to dla Rybnika bardzo ważny moment, dający miastu nowe perspektywy rozwoju.

Ta oczekiwana inwestycja związana jest z realizacją dwóch umów:

 • Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku
  W przetargu na realizację tego zadania wybrana została oferta firmy: Budimex S.A. (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa), warta: 268 155 093,08 zł. Umowę podpisał prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz Pełnomocnik Wykonawcy – Maciej Lorenc.
 • Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku
  W przetargu na realizację tego zadania wybrana została oferta firmy: PROKOM Construction Sp. z o.o. (ul. Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec), warta 1 820 400 zł
  Tę umowę ze strony miasta podpisali: Janusz Koper, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika oraz Jacek Hawel – Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika
  a także przedstawiciel Wykonawcy – Grzegorz Molicki, pełnomocnik PROKOM Construction sp. z o.o.

Budowa brakujących 4 km Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na terenie miasta Rybnika od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł. Cała inwestycja warta jest jednak 270 milionów zł, co oznaczało dla miasta konieczność znalezienia w budżecie dodatkowych pieniędzy i przesunięcie innych, wcześniej zaplanowanych przedsięwziąć.

Rezygnacja z inwestycji oznaczałaby utratę dofinansowania i realne zagrożenie, że droga nigdy nie powstanie. A przecież dokończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej to zdecydowanie najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w naszym mieście. Bardzo szybko przyzwyczailiśmy się do komfortu, jaki daje możliwość szybkiego przejazdu z jednego końca miasta na drugi. Nic więc dziwnego, że pojawiał się niedosyt w związku z drogą urywającą się kilka kilometrów przed miejscem, do którego powinna prowadzić. Kolejny odcinek będzie miał strategiczne znaczenie dla całego Subregionu – z tej inwestycji skorzysta nie tylko Rybnik, ale powiat i okoliczne gminy

mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika

Większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej) została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł (w tym 290 mln zł to środki z UE).

Budowa kolejnego odcinka drogi obejmuje:

 • bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego
 • skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową
 • 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła,
 • 5 przepustów dla zwierząt.

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni. Gotowy jest projekt drogi, zakończone też są sprawy związane z wykupem terenów pod jej budowę. Miasto liczy, że inwestycja będzie realizowana sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem:

Drogę będzie budować dużą i znana firma, która ma na swoim koncie szereg realizacji. Przedstawiona oferta jest rzetelna, co daje nadzieję na dotrzymanie terminów i założeń finansowych. Liczymy się jednak z tym, że – biorąc pod uwagę obecną sytuację – droga regionalna może być jeszcze droższa i będzie trzeba do niej dopłacić 10 procent

mówi Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika

Sygnatariusze umowy zgodnie podkreślali, że największe znaczenie dla sprawnego przebiegu inwestycji będzie miała ścisła współpraca pomiędzy zamawiającym, wykonawcą i inżynierem kontraktu.

Odbędzie się wiele spotkań, gdzie zostanie, m.in. dopięty harmonogram robót.

Dokończenie budowy rybnickiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna to dla miasta szereg korzyści, takich jak usprawnienie komunikacji, przyspieszenie gospodarki, bezpieczeństwo, wzrost atrakcyjności miasta czy ekologia.

Materiał: miasto Rybnik

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Żorski UKulele Festiwal Previous post Żorski UKulele Festiwal
stłuczka Next post Stłuczka w Czerwionce