Niepełnosprawność. Asystent osobisty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zachęca osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym do skorzystania z oferty pomocy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Ogłoszono także nabór osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Dokumenty można składać do 7 lutego w PCPR. Program jest realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Jesteś niepełnosprawny lub chcesz pomagać?

Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Jak podaje oficjalna strona PCPR kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy transporcie w wybrane przez uczestnika miejsce, zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, czy korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, kino).

Jak wziąć udział w Programie?

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o dostarczenie karty zgłoszenia i kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, potwierdzonej za zgodność z oryginałem do 7.02.2020r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Kontakt:

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. Tel. (32) 455 14 30 (wew. 38). Karty zgłoszeniowe należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Previous post Szpital w Wodzisławiu wstrzymuje odwiedziny na oddziałach!
Next post Mieszkaniec Radlina, który napadał na banki, jest już w rękach policji