pierwszych klas

Nabór do pierwszych klas w Rybniku

Miasto Rybnik zaprasza do pierwszych klas wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 22 lutego (od godz. 8.00) do 12 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny. Należy z niej wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest tą obwodową. W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Jak informuje miasto:

Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym

Nabór do szkoły spoza obwodu

Dla uczniów, którzy nie chcą uczęszczać do szkoły obwodowej, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 22 lutego (od godz. 8.00) do 12 marca br. (do godz. 15.00). Najważniejsze informacje:

  • wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”,
  • we wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
  • we wniosku nie wybiera się szkoły obwodowej, w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach dziecko z automatu zostanie przydzielone do szkoły obwodowej,
  • wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 23 marca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół),
  • rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 23 marca do 29 marca br. (do godz. 15.00).

Klasy sportowe

Rekrutacja dla kandydatów, chcących uczęszczać do klas sportowych – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10), żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10 oraz interdyscyplinarnej (judo, lekkoatletyka, piłka nożna) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 22 lutego (od godz. 8.00) do 5 marca br. (do godz. 15.00), więcej informacji w szkole.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. Klasa taka nie powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów nie zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

Źródło: UM Rybnik

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

podpisz petycję Previous post Remont chodnika w Stanowicach. Podpisz petycję!
Next post Uwaga na kruchy i cienki lód