Laptopy dla rodzin byłych pracowników PPGR

Laptopy dla rodzin byłych pracowników PPGR

W związku z uruchomieniem nowego programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Prezydent Miasta Żory zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Żory do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać na informacji Urzędu Miasta Żory (al. Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9) w terminie do 3 listopada 2021 r. (w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory).

Zgodnie z regulaminem konkursu „Granty PGR”, aby otrzymać laptop, dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (Żory spełniają ten warunek);
  • uczeń/dziecko pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
  • uczeń/dziecko pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wymagane dokumenty:

  • oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,
  • oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość – jeśli dotyczy,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Informacje na temat projektu można także uzyskać w Urzędzie Miasta Żory – osoby do kontaktu:

  • Pani Joanna Fudali, tel. 32 43 48 234
  • Pani Beata Naguszewska, tel. 32 43 48 234.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w regulaminie konkursu wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa mogą skutkować koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Pliki do pobrania:

Informacja Urzędu Miasta Żory

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Rozbił ekran w biletomacie Previous post Rozbił ekran w biletomacie. Rozpoznajecie go?
organizacja ruchu Żory Next post Organizacja ruchu w obrębie cmentarzy w Żorach